Reciklaža

Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišcenje.

Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
Veoma je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka.
Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.
U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci.

Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom.
Naša firma  JUGO IMPEX e.e.r. se bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada.

Više o tome šta spada u elektronski i električni otpad pročitajte na linku Šta je EE otpad?

Ukoliko imate proizvode koji spadaju u ovu kategoriju ili imate neko pitanje kontaktirajte nas na broj telefona 0800/085085 ili na mailoffice@ericklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način