Računar je prava hemijska bomba!

stari-racunar

Mnogi ne znaju da naizgled bezopasan računar predstavlja potencijalno vrlo opasnu mešavinu toksičnih materija, a isto važi i za mobilne telefone, televizore, monitore

Matične ploče računara, kao i štampane ploče drugih uređaja sadrže metale koji su opasni u prirodi: antimon, hrom, srebro, cink, olovo, kalaj i bakar. CRT monitori sadrže mnogo olova, čiji je zadatak da stvori neku vrstu filtera koji neće propuštati opasno zračenje.

Mnoge od navedenih materija poznate su kao vrlo opasne i otrovne. Ne treba da nas zavara njihova mala procentualna zastupljenost jer su mnoge od njih otrovne i u vrlo malim koncentracijama. Kada se ove cifre pomnože s brojem računara na otpadima, situacija postaje dramatična.

Pravilna reciklaža

Pod pritiskom javnog mnjenja, kod velikih kompanija je reciklaža starih računara postala važan deo poslovanja, a najpoznatiji su takvi projekti kompanija HP i Dell. Postoje specijalizovani pogoni u kojima se na pravilan način vrši reciklaža starih računara. Tehnologija i oprema za ovaj zadatak su vrlo skupe i složene i većina manje bogatih zemalja ih nema.

U pogonu za reciklažu se prvo obavlja pregled i ručno rasklapanje računara na komponente. Nakon sortiranja, veći deo dalje obrade obavlja se uz pomoć mašina koje sprečavaju širenje štetnih hemikalija koje mogu biti oslobođene u ovom procesu.

Plastični delovi se melju u specijalnim mlinovima, peru, suše i pretvaraju u sekundarnu sirovinu za upotrebu u industriji plastičnih masa. Slično se dešava i s ostalim komponentama: one prolaze kroz mlinove, a različite materije se iz računarskog granulata izdvajaju prema svojoj prirodi – metalni delovi uz pomoć magneta, drugi elementi uz pomoć odgovarajućih hemijskih procesa itd.

A kod nas?

Kod nas je situacija po ovom pitanju jako loša, a nije katastrofalna samo iz jednog razloga – loše ekonomske situacije – pa je ukupna količina računara na otpadima relativno mala. Ljudi koriste opremu što duže mogu, što je dobro, ali kako vreme prolazi uskoro bi količine odbačenih računara mogle ubrzano da porastu.

Recikliramo električne uređaje

Ukoliko imate električne uređaje za reciklažu pozovite nas na 0800085085 ili popunite prijavni formular sa svojim podacima na linku Besplatan odvoz elektronskog otpada i naša služba za sakupljanje će vas kontaktirati.

Postanite sakupljač EE otpada

Pozivamo vas da postanete licencirani sakupljač elektronskog i električnog otpada. Za više detalja Kliknite ovde


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način