Proces reciklaže elektronskog otpada

Proces reciklaže elektronskog otpada razlikuje se u zavisnosti od materijala i tehnologije koja je primenjena prilikom izrade uredjaja. Ovo je uopšten prikaz tog procesa.

Prikupljanje i transport: Recikleri postave kontejnere za odredjenu vrstu otpada ili ga preuzimaju direktno od korisnika i odvoze ga do fabrike gde će biti recikliran.

Usitnjavanje, sortiranje i odvajanje: Nakon što se materijal prikupi vrlo je važno da se razvrstaju i odvoje različiti materijali, to je osnova recikliranja elektronskog opada. Razdvaja se plastika od metala. Neki delovi elektronskog otpada se usitnjavaju na komadiće od čak 100mm da bi se pripremili za dalju obradu. Metal se izdvaja pomoću jakog magneta, i dalje se priprema za prodaju kao reciklirani metal. U sledećoj fazi izdvajaju se aluminijum i bakar od preostalih materijala, koji je u ovoj fazi sačinjen uglavnom od plastike i stakla. Tehnologijom odvajanja vode razdvaja se plastika od stakla. Vizuelnom inspekcijom i ručnim sortiranjem osigurava se da je kvalitet ekstrahovanih materijala dobar. Aluminijum, bakar i ploče strujnih kola se pripremaju za dalju prodaju kao reciklirani materijal. U poslednjem koraku ove faze utvrdjuje se da li postoje ostaci metala medju delovima plastike.

Priprema za prodaju recikliranih materijala: Nakon faze usitnjavanja, sortiranja i odvajanja ekstrahovani materijali se prodaju kao ponovo upotrebljivi, sirovi materijali za proizvodnju električnih uredjaja ili neke druge vrste proizvoda.

Ukoliko vas muči neodomica šta biste sa e-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način