Prijavite deponiju

Gradska uprava pozvala je građane da prijave lokacije na kojima se nalaze divlje deponije, neuređene površine i zapuštene zelene površine.

Po prijavi gradska komunalna preduzeća obići će divlje deponije, a na osnovu stanja na terenu, u zavisnosti od toga koliko je deponija udaljena od naseljenih objekata, veličine deponije i slično, utvrdiće se prioriteti čišćenja deponija.
Za prijave deponija i sve informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 011/3090-007 za sve fiksne telefonske mreže i mobilne operatere.

 


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način