Pravilno odlaganje otpada

Kao društvo koje je izuzetno napredovalo u 21 veku, možemo se pohvaliti brojnim dostignućima iz oblasti medicine, tehnologije, genetičkog inženjeringa. Medjutim, vrtoglavi tempo koji nas gura napred kao jednu od posledica ima nagomilavanje ogromne količine otpada. Dugoročno gledano, otpad višestruko nanosi štetu našem zdravlju i okolini te se moramo pobrinuti da ga pravilno odlažemo.

Pravila za odlaganje:

1. Papir, staklo, plastika, metal
Za ovu vrstu otpada u našim gradova, već uveliko postoje odgovarajući označeni kontejneri za odlaganje. Savet je da pre odlaganja ovu ambalažu isperete vodom iz sanitarnih razloga.

2. Organski otpad
Ako već niste probali, možda je sada pravi trenutak da počnete sa kompostiranjem. Kompostirati se mogu ostaci voća, povrća, talog kafe ili čaja, ljuske jaja, trava, granje, ali nikako ostaci mesnog porekla. Kompostiranjem se iz organskog otpada dobija humus koji služi za poboljšanje kvaliteta zemljišta.

3. Električni i elektronički otpad –
U ovaj otpad spadaju frižideri, šporeti, veš mašine, električni aparati, računari, mobilni telefoni, klima uredjaji i dr. Navedeni otpad nije primereno odlagati u kontejnere za krupni otpad jer neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad te mogu vrlo štetno uticati na okolinu. Sav EE otpad možete besplatno zbrinuti u lokalnom Centru za reciklažu.

Kada govorimo o pravilnom odlaganju otpada, bitna stavka je običan korisnik, odnosno Vi. Proces pravilnog odlaganja otpada kreće već od nas samih.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način