Povećanje količine elektronskog otpada

Sa gledišta ekologije i očuvanja životnog prostora jedan od najvećih globalnih svetskih problema je elektronski otpad. Specifičnost elektronskog otpada je njegova složenost i brzina kojom elektronski proizvodi zastarevaju i bivaju zamenjeni novim. Osim toga elektronski otpad je vredan izvor sekundarnih sirovina, a sa druge strane toksičan ukoliko je nepravilno tretiran. Brza promena tehnologije, mali početni troškovi i čak planirano zastarevanje proizvoda su rezultovali brzom rastu problena u celom svetu. Proizvodi poput televizora, mobilnih telefona, kompjutera, fotoaparata, štampača i drugih postali su veliki deo komunalnog otpada i zato je tok električnog otpada identifikovan kao jedan od onih koji beleži najbrži rast u Evropi čineći danas 4% komunalnog otpada.

Vodeći kontinent u godišnjoj proizvodnji ovog otpada je Severna Amerika sa preko 20 miliona tona iza koje slede Evropa i Azija sa po oko 14 miliona tona i ostali kontitneti su na nivou oko 5 miliona tona. Analize koje su proveli stručnjaci evropskih država pokazuju kako je početkom devedesetih godina prošlog veka udeo elektronskog otpada u ukupnom kućnom otpadu iznosio 2%, odnosno 4 miliona tona. Krajem devedesetih količine elektronskog otpada se povećavaju na 6 miliona tona odnosno 4% u kućnom otpadu. Procenjuje se da će rast  količine elektronskog otpada u Evropi biti po stopi 5% godišnje, tako da će do kraja ove dekade količina otpada biti udvostručena. Poredjenja radi, rast količine elektronskog otpada danas je već tri puta veći od porasta komunalnog otpada. Nivo reciklaže u zemljama u razvoju raste, ali ne drži korak s rastom proizvodnje otpada.

U poslednjih 20 godina razvijene zemlje su uspostavile različite kontrolne mehanizme za upravljanje opasnim materijama,  pri čemu je prednost data strategiji sprečavanja stvaranja otpada. Pri tome, prevenciji se daje prednost u odnosu na reciklažu, koja je bolja od spaljivanja, dok je odlaganje na deponije najmanje poželjan način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način