Otkup elektronskog otpada (starih televizora)

Očekuje se, tačnije desiće se u narednih nekoliko godina, ogroman porast količine elektronskog otpada (e-otpad, eng. e-waste) nastalog zamenom starih analognih televizora novijim uređajima. Eksperti ono što se događa u svetu i što će se desiti kod  nas čak nazivaju „cunamijem elektronskog otpada“ nezapamćenih razmera, a stare televizore ocenjuju kao jedan od najvećih zagađivača. Prosečna masa TV aparata je 4 kilograma, od čega najveći deo odlazi na olovo i teške otrovne metale kao što su barijum, kadmijum i hrom. U najboljem slučaju opasni materijali čine polovinu mase uređaja, pa ako pomnožimo ovu brojku sa oko 100 miliona, koliko se procenjuje da trenutno postoji analognih televizora, dobijamo dvesto hiljada tona opasnog materijala koji zahteva odgovarajuće odlaganje i reciklažu.

Ovako drastična tehnološka promena teško da će se desiti u Srbiji, ali već sada sve više ljudi zamenjuje stare TV aparate i druge elektronske uređaje novima. Ako tome dodamo i činjenicu da je u prethodnoj deceniji usled kriza i ratova veoma malo ulagano u obnovu kućnih aparata koji sada konačno otkazuju, jasno je da se i kod nas pojavljuju, ako već ne cunamiji, ono svakako talasi e-otpada. Uostalom, koliko često zateknete stari televizor pored kontejnera? Mislite o tome. Na koji način će veliki deo tih aparata koji se pokažu neispravnima biti odložen veliko je pitanje, ali je sigurno da će najmanje brige biti posvećeno očuvanju okoline. Premda nas ne dotiču direktno, događaji vezani za prelazak sa analogne na digitalnu televiziju treba da budu još jedan podsetnik na važnost zaštite životne sredine, potrebu ulaganja u sisteme za reciklažu i edukaciju stanovništva za pravilno postupanje sa elektronskim otpadom.

Naravno, država je dužna da učini mnogo toga da spreči nepravilno odlaganje e-otpada nastalog ovom promenom. Strogo je zabranjeno bacanje televizora u otpad, promovišu se i pomažu kompanije koje obezbeđuju recikliranje, a neki proizvođači televizora nude i otkup starih modela, često uz odgovarajuću naknadu ili popust za kupovinu novog aparata. Na žalost, sve ovo najčešće nije dovoljno i jednako primenjivo. Međunarodna grupa koja prati i kontroliše pravilno recikliranje i odlaganje e-otpada uvela je poseban sertifikat „e-Steward“ za kompanije koje se na pravilan način odnose prema recikliranju elektronskog smeća. To znači da ga ne spaljuju, deponuju ili izvoze, već da delove rastavljaju i sortiraju prema vrsti materijala koji se kasnije ponovo koristi.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način