Otkup EE otpada

EE otpad ili električni i elektronski otpad je električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i uslužnim delatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva, otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (industriji, zanatstvu i slično), te EE otpad iz domaćinstva.


Električna i elektronska oprema i uređaji (EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno delovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetnim poljima kao i oprema za proizvodnju, prenos i merenje struje ili jačine elektromagnetnog polja i namenjena je korišćenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za naizmeničnu i 1500 V za jednosmernu struju i ne uključuje ambalažu.

Ukoliko posedujete EE otpad i želite da ga se oslobodite kliknite na Otkup elektronskog otpada.
Za sve detalje nazovite broj 0800-085-085.
Ako želite da saznate više o procesu reciklaže kliknite ovde.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način