Opasnosti taloženja žive u prirodi

Osnovna tri oblika žive su – elementarna živa, takozvana metalna živa, živine soli i organska živa. Onaj oblik na koji treba najviše obratiti pažnju jeste organska živa, koja nastaje u dodiru sa bakterijama i mikroorganizmima, najčešće u vodi. Tako nastaje metil-živa, jedinjenje žive najopasnije za čoveka, koje se unosi u organizam putem lanca ishrane.

Živa je veoma toksična i može da izazove poremećaj nervnog sistema, oštećenje mozga, oštećenje DNK i hromozoma, alergijske reakcije i negativne reproduktivne efekte, a može izazvati i kontaktni dermatitis. U Iraku je u periodu od 1971. do 1972. godine prijavljeno oko 650 smrtnih slučajeva, upravo zbog trovanja živom.

Kako živa dospeva u organizam čoveka?

U elekronskoj industriji neretko se koristi živa za različite delove proizvoda. Procenjuje se da se 22% svetske potrošnje žive koristi u elektronskoj opremi. Koristi se u termostatima, senzorima, relejima, mobilnim uređajima, baterijama i fluorescentnim lampama. Fluorescentne lampe koje sadrže živu se nalaze u LCD ekranima i služe za pozadinsko osvetljenje.

Nesavesnim odbacivanjem elektonske opreme dolazi do taloženja žive u deponijama, koja u dodiru sa vodom stvara pretnju po zdravlje čoveka. Zagadjena voda uzrokuje trovanje riba i ljuskara i tako živa ulazi u lanac ishrane.

Veoma je bitno voditi računa o pravilnom odlaganju ee-otpada, kako bi se zaštitila i okolina i, samim tim, zdravlje čoveka.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način