Najopasnije komponente sadržane u e otpadu

Elektronski otpad sastoji se od velikog broja komponenti različitih veličina i oblika, od kojih mnoge sadrže opasne materije, koje je potrebno ukloniti pre nego što se otpad pošalje na reciklažu. Pogledajte gde su zastupljene i koje su najopasnije materije koje zahtevaju tretiranje sa oprezom.

Baterije sadrže veliku količinu teških metala i toksičnih supstanci kao što su olovo, živa, nikl i kadmijum. Ukoliko iscure, predstavljaju rizik po čitav živi svet. Najopasnija među ovim elementima je živa. Jednom kada se živine soli ili isparenja oslobode, organizam ih vrlo lako apsorbuje, najčešće udisanjem. Takođe živa utiče na zadržavanje drugih teških metala u prirodi.

Katodne cevi sadrže olovo u konusnom staklenom delu i fluorescentnom premazu sa unutrašnje strane tog stakla. Olovo je gravni uzrok trovanja dece teškim metalima. Takođe prisutni su i silicijum dioksid, stroncijum oksid i barilijum oksid.

Prekidači za sijalice ili bilo koja druga vrsta prekidača sadrže dosta žive koja je najčešće smeštena u senzornim delovima i termostatima.

Kertridži za štampače sadrže veliku količinu kancerogenih materija koja se nalazi u samom pigmentu. Ove materije posebno su opasne za disajne puteve.

Strujna kola kao najčešće sastojke sadrže olovo i kadmijum mada su zastupljene i druge opasne materije poput antimona i hroma.

LCD monitori sadrže velike količine žive, posebno stariji modeli uređaja sa ovim ekranima.

Pored svih toksičnih materija sadržanih u uređajima, koji su sastavni deo naše svakodnevnice, nezaobilazna komponenta je i plastika sa visoko zapaljivim svojstvima koja predstavlja veliku opasnost po okolinu ukoliko se neodgovorno odlaže.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način