Mobilni telefoni u brojkama

E otpad koji generišemo na godišnjem nivou je toliko veliki da je teško pojmiti o kojoj je količini reč. Tek kada počnemo govoriti kroz slikovite primere, shvatamo o kakvom se problemu radi.

Na svetu ima 6.7 biliona stanovnika, 61% njih ima mobilne telefone što iznosi 4.1 bilion telefona.

Pogledajmo statistiku vezanu za mobilne telefone:
– 40% telefona krije se u našim fiokama
18% prelazi sa člana na člana porodice
9% biva prodano kao polovna roba
7% biva ukrdeno ili izgubljeno
12% završi na recikliranju
14% završi na neki drugi način

Prosečan korisnik menja svoj mobilni telefon na svakih 18 meseci.

U Americi se odbaci 130 miliona tona mobilnih telefona godišnje, što znači 17 000 tona na dnevnom nivou.

Recikliranjem 1 000 000 mobilnih telefona možemo povratiti sledeće količine dragocenih materijala:
–  9kg paladijuma
–  24kg zlata
–  250kg srebra
–  9 000kg bakra

Ukoliko zaboravite punjač za mobilni telefon u utičnici, potošićete pola vata dnevno. Ukoliko svi stanovnici sveta zaborave da izvuku punjač iz utičnice na dan, potroši se električna energije u količini koja je dovoljna da snabdeva 28 000 domaćinstava.

Na svakih 515 recikliranih telefona uštedi se električna energija za napajanje jednog domaćinstva na godišnjem nivou.

Napajanjem svih mobilnih telefona na dnevnom nivou proizvedemo 16 000 000 tona ugljendioksida.

Zahvaljujući kampanjama na društvenim mrežama, moguće je podići svest o recikliranju, o tome govore sledeći podaci:
3% stanovnika recikliralo je mobilne telefone u 2007. godini
9% stanovnika recikliralo je mobilne telefone u 2011. godini

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način