MEWA – tehnologija za reciklažu elektronskog i električnog otpada

Nemačka Mewa QZ2000 je u ovom trenutku najmodernije i najjefikasnije reciklažno postrojenje u Evropi.
Instalacija u Grčkoj (Atina) odnosno USA (Salem, Oregon) se planira tek za 2013. godinu, pa možemo da kažemo da je Srbija lider u zbrinjavanju freona iz rashladnih uredjaja. Mewa postrojenje predstavlja jedinstvenu i patentiranu tehnologiju za detaljno, efikasno i brzo razlaganje kombinovanih materijala. Reciklaža EE-otpada pomoću ove mašine obezbeđuje ekološko zbrinjavanje rashladnih uređaja, malih i velikih kućnih aparata i svih vrsta štampača i IT uredjaja.

Proces reciklaže

Ceo proces raciklaže počinje kada se pomoću viljuškara elektronski i električni otpad ubacuje u bunker transporter. Transport otpada ide do QZ mašine, a nakon njega se aspiracijom izvlači suvišna prašina iz otpada. Uzlaznim transporterom otpad ide na separaciju gvožđa pomoću magnetnog separatora. Ostatak otpada se razdvaja pomoću specijalnog separatora nazvanog “Edi karent“ koji daje dve frakcije: plastiku i nemetale.

Princip je zasnovan na horizontalnom i vertikalnom kružnom toku kinetične energije koja omogućuje razlaganje u toku od 30 sekundi. Veliku kinetičku energiju omogućuju dva lanca koja su zakačena na osovinu, koji rotiraju i pri različitom broju obrtaja razbijaju materijal na sastavne delove. Metalne komponente u ulaznom materijalu seku mekše kao što su plastika, drvo… dok se komponente koje spadaju u kategoriju opasnog otpada (baterije, kondenzatori…) izdvajaju neoštećene! Veličina izlaznog materijala zavisi od podešenog broja obrtaja.

Koje vrste električnih i elektronskih uređaja možemo obraditi u ovom postrojenju?

Zahvaljujući korišćenju QZ mašine možemo reciklirati sve vrste električnih i elektronskih uređaja bez specijalnih priprema. Izuzetak predstavljaju frižideri koji moraju da se recikliraju u zatvorenom sistemu zbog prisustva freona, a kod televizora i monitora se prvo moraju izdvojiti ekrani zbog njihovog specifičnog sastava iz dve vrste stakla (običnog i olovnog).

Izlazni materijali

Najtraženiji izlazni materijali (reciklati) su:

 1. gvožđe,
  2. plastika,
  3. bakar,
  4. aluminijum,
  5. izolacija (pur pena, staklena vuna),
  6. i mnogi drugi.

  Reciklaža elektronskog i električnog otpada se skarćeno označava kao WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). U svetu se posvećuje dosta pažnje ovom problemu, a Mewa QZ2000 doprinosi poboljšanju obrade ove vrste otpada. Jugo Impex E.E.R. je ulaganjem u ovo postrojenje pokazao veliku odgovornost prema ovom problemu omogućavajući bolju brigu o okruženju u kome živimo.

  Zato ako imate elektronski otpad pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular i odmah ćemo vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način