Mewa Beograd

Mewa inovator u projektovanju i izradi opreme za reciklažu i naš partner

MEWA, koja ima preko 30 godina iskustva se od početka skoncentrisala na razvoj i gradnju robusnih mašina za reciklažu elektronskog i električnog otpada. 2000. godine Mewa je izvršila projektovanje i gradnju najvećeg pogona za pripremu reciklaže rashladnih uređaja u Velikoj Britaniji. Sada kao naš pouzdan partner omogućuje nam stvaranje temelja za stabilan rast i osvajanje novih tržišta.

Prednosti našeg partnerstva

Glavne prednosti koje donosi partnerstvo sa Mewa kompanijom su:

  • Veliko iskustvo našeg partnera
  • Korišćenje najnovije tehnologije i efikasnija reciklaža E-otpada.
  • Velika ušteda energije i sredstava
  • Uloga lidera na Balkanu
  • Nemačka tehnologija i poboljšanje ekonomičnosti poslovanja

Imamo vrhunske stručnjake i najbolju tehnologiju

Nemačka tehnologija donosi veliku uštedu i poboljšanje ekonomičnosti poslovanja. Velika pouzdanost nove mašine Mewa QZ2000 i veoma uspešan model za reciklažu reshladnih uređaja obezbeđuju znatno niže habanje alata za sečenje, a posebno u slučaju metala. Ova prednost omogućava visoko ekonomičan rad postrojenja i veliku uštedu finansijskih sredstava.

Zahvaljujući našim stručnjacima i Mewa tehnologiji imamo sredstva da minimiziramo operativne troškove, a da za uzvrat dobijemo reciklate najvišeg kvaliteta. Zahvaljujući konfiguraciji sistema koji posedujemo u mogućnosti smo da dnevno obradimo velike količine elektronskog otpada i sve to uz maksimalno očuvanje prirodne sredine.

Unapređenje očuvanja prirodne sredine

Od velikog značaja je ušteda energije koja se dobija reciklažom e-otpada. Ovim se poboljšava očuvanje prirodne sredine i smanjuje utrošak uvek ograničenih sirovina koje se eksploatišu tradicionalnim metodama. Primera radi proizvodnjom novog od starog aluminijuma može da se uštedi i do 95% energije.

Odvoz EE-otpada

Pozivamo vas da ako imate elektronski otpad koji treba reciklirati popunite formular za odvoz e-otpada ili nas pozovete na 0800-085-085 i mi ćemo vas odmah kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način