Metode recikliranja

Reciklažu elektronskih i električnih uređaja može sprovoditi individua ili kompanija. U zavisnosti od toga ko se opredeljuje, ko organizuje i, u krajnjoj instanci, sprovodi recikliranje, razlikujemo dve vrste reciklaže – individualnu (reciklažu potrošača) i korporativnu. Bilo da se radi o kompaniji, organizaciji ili pojedincu, subjekat reciklaže se može opredeliti za jednu ili više od sledećih metoda recikliranja.

1. Reciklaža sirovina

Jedna od osnovnih motivacija za reciklažu jeste izdvajanje plemenitih metala i ostalih sirovina iz odbačene elektronike, koje se mogu vratiti u proces proizvodnje. Na primer, iz različitih kompjuterskih komponenti se može ekstrahovati bakar, aluminijum, zlato i paladijum. Upravo zbog toga se, u okviru reciklažnog procesa, elektronski uređaji razdvajaju na delove koji mogu sadžati vredne sirovine i na one koji odlaze u dalje etape reciklaže.

2. Prodaja

Iako možda ne zvuči tako, prodavanje stare elektronike je najtipičniji vid recikliranja. Umesto skladištenja starih telefona i televizora po garažama ili otpremanja elektronike na deponije, možete se opredeliti za ovu reciklažnu metodu i pritom zaraditi. Čak i kada se radi o pokvarenim uređajima – možete naći kupca. Iako se Vama ne čini vrednim, Vaš stari kompjuter sadrži komponente koje se sigurno mogu iskoristiti.

3. Doniranje/Poklanjanje

Doniranje i poklanjanje starih uređaja je jedna od „plemenitijih“ reciklažnih metodologija. Ako se opredelite za ovu metodu, možete značajno usrećiti određenu ustanovu ili pojedinca. Posetite neku lokalnu školu ili humanitarnu organizaciju kako biste se raspitali o mogućnostima doniranja. Vaš stari kompjuter, ukoliko je ispravan, može poslužiti kao nastavno sredstvo u nekoj obrazovnoj ustanovi.

4. Vraćanje proizvođaču

Iako su retki slučajevi, dešava se da sam proizvođač nudi opciju recikliranja svojih starih proizvoda. Ovo uglavnom važi za velike korporacije, koje imaju dovoljno sredstva za razvijanje reciklažnog programa. Ukoliko se opredelite za ovu metodu recikliranja, možete se uvek raspitati direktno kod proizvođača o Vašim reciklažnim opcijama.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način