Magazin CorD: Intervju Šćekića o osvojenom priznanju i uspehu kompanije

Od osnivanja 1990. godine, Jugo-Impex se primarno bavio trgovinom obojenih metala. Danas, kompanija posluje u sektorima: reciklaže elektronskog i električnog otpada, prerade i prodaje obojenih metala i projektovanjem i prodajom sistema za grejanje i hlađenje…

Kompanija iz Niša se već 24 godina bavi reciklažom i trgovinom obojenih metala, a prošle godine je otvoreno novo postrojenje Jugo-impex E.E.R. za reciklažuEE otpada. Ovo postrojenje je opremljeno najkvalitetnijom opremom i predstavlja najsavremenije postrojenje te vrste na Balkanu. Pored implementiranja moderne tehnologije za upravljanje otpadom, Jugo-impex je takođe povećao proizvodnju finalnih proizvoda iz dobijenih reciklata, smanjujući time eksplataciju sirovina potrebnih za dobijanje ovih resursa.

Prošle godine je stigla nagrada za postignute rezultate kada je direktor Vujadin Šćekić primio priznanje Internacionalni menadžer godine, a Jugo-impex proglašen za Kompaniju godine od strane Evropske poslovne skupštine i Međunarodnog Sokrates komiteta.

Da li možete ukratko opisati šta nagrada označava i koliko je ona važna u poslovnom svetu?

Evropska poslovna skupština (EBA) iz Oksforda je nezavisna korporacija koja podržava razvoj i upravljanje ekonomskih resursa u zemljama u razvoju. Kao nevladina organizacija EBA promoviše jedinstvene poslovne prakse i iskustva kreirajući time pozitivnu sliku o kompanijama, regionima i pojedincima koji posluju u evropskoj i globalnoj poslovnoj zajednici. To je glavna misija EBA kao institucije i njenih predstavnika, kao i njenih partnera: Britanske poslovne alijanse, Evropskog centra za istraživanje tržišta (EMRC) u Belgiji, Međunarodni kongres industrijalaca i preduzetnika (ICIE) i mnogih drugih…

Vi ste primili nagradu za poslovanje sa ekspandiranim bakrom, na primer procesiranjem obojenih metala. Ekspandirani bakar je prozvod vaše kompanije koja je bila njegov prvi proizvođač u Srbiji. Da li nam možete reći nešto više o tome?

Primio sam prestižnu nagradu „Menadžer godine“ dok je Jugo-impex proglašen za „Kompaniju godine“ od strane Evropske poslovne skupštine i Sokratovog komiteta. Mi smo nagrađeni zbog proizvodnje ekspandiranog bakra koji se primarno koristi u hemijskoj industriji. Počasni smo član Evropske poslovne skupštine i kao takav imamo pristup izveštajima o njihovim investicijama.

Takođe nam je dodeljena licenca koja nam omogućava efikasniji i bolji plasman proizvoda na tržište Evrope i UK. Zahvaljujući tome brendiraćemo naše proizvode kako bi oni bili prepoznatljivi inostranim kupcima. Ova nagrada nam je pre svega dodeljena za dostignuća iz metalurške oblasti naše kompanije, posebno za proizvod koji niko osim nas nije proizveo u našoj zemlji.

Šta licenca za poslovanje na tržištu Evrope i Britanije znači za vašu kompaniju?

Licenca je dogovor između vlasnika prava i druge osobe (korisnika licence) u kome se dozvoljava korišćenje brenda u komercijalne svrhe. Uobičajno, licenca je prenešena u pisanom ugovoru u kome se precizira korišćenje same licence. Korisnik licence je dužan da sprovodi kontrolu kvaliteta nad proizvodima koje plasira pod ovom licencom.

Kontrola je obavezna jer proizvodi i usluge koji se plasiraju pod ovim uslovima donose kvalitet koji garantuje vlasnik licence i kupci se mogu pouzdati u reputaciju svih koji se koriste ovom licencom.

Osim ekspandiranog bakra na koje još proizvode obojene metalurgije koje imate u ponudi ste posebno ponosni?

Od samog početka kompanije glavna aktivnost je bila trgovina obojenih metala. Danas se kompanija takođe bavi reciklažom otpadnih materijala,procesiranjem i prodajom obojenih metala, projektovanjem i prodajom sistema za grejanje i opremom za klimatizaciju.

Koju opremu poseduje Jugo-impex?

U 2010. otvorili smo livnicu za procesiranje otpadnog bakra koja ima 20 zaposlenih. Oko 2000 tona bakra je godišnje procesirano u livnici i skoro svi ti proizvodi su namenjeni izvozu. U našem drugom poslovnom području – reciklaži električnih i elektronskih proizvoda smo otvorili novo postrojenje za reciklažu EE otpada. Kada govorimo o opremljnosti postojenja to je jedno od najmodernijih u Evropi.

Takođe, u 2013. Jugo-impex je učestvovao u programu uštede troškova poslovanja koji je organizovan od strane Vlade Japana u kome se radi na konstantnom unapređenju proizvodnje i njenih procesa.

Pošto ste locirani u Nišu, kakvo je vaše mišljenje o saradnji i odnosima između lokalnih i državnih tela i koliko oni podržavaju ovaj privatni sektor?

Kada smo primili pomenutu nagradu u decembru prošle godine, Gradonačelnik Niša je održao prijem u gradskoj skupštini gde je prezentovan dosadašnji rad naše kompanije. Ovom prilikom, gradonačelnik Perišić je rekao da će u narednom periodu raditi na tome da se poboljša odnos države i uspešnih poslovnih ljudi iz Niša. Gradonačelnik je takođe dodao da je njegova uloga da posluži kao most između biznismena i ministara i da će uvek raditi u interesu građana Niša.

Reciklaža EE otpada je drugo polje delovanja vaše kompanije. Da li smatrate da je to posao budućnosti?

Kroz redovne kampanje uz podršku državnih struktura i socijalno odgovornih kompanija radimo na podizanju svesti problema reciklaže. Kroz konstantno unapređivanje know-how procesa i edukaciju našeg osoblja i javnosti doprinosimo boljem razumevanju ovog problema.

Važnost reciklažne industrije raste svakim danom i svake godine. Uprkos ovome, samo 200 grama otpada se reciklira po glavi stanovnika u Srbiji, što je dosta ispod proseka Evropske Unije koja reciklira 40% ili Japana koji reciklira 90%. Godišnja stopa rasta električnog i elektronskog otpada je 5% i to predstavlja i globalni i nacionalni problem, tako da ima dosta mesta rastu reciklažne industrije.

Da pročitate izvorni tekst na engleskom kliknite ovde i otvorite stranu 34.

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Naša kompanija obezbeđuje besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otapda na celoj teriroriji Srbije. Samim tim, umesto da vaš EE otpad bacite i time ugrozite svoje bližnje, pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za besplatan odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način