Kriogena kondenzacija

Regeneracija vrednih organskih materijala i prečišćavanje otpadnog vazduha.

Udovoljavanje zahtevima ekološkog zakonodavstva postaje značajan problem kada dođe do prečišćavanja izduvnih gasova ili regeneracije dragocenih isparljivih organskih jedinjenja (VOC).

Kriogena kondenzacija sa tečnim azotom je fleksibilan, rentabilan proces koji se može koristiti u širokom opsegu aplikacija:

    • Prečišćavanje tokova veoma koncentrovanih izduvnih gasova
    • Regeneracija dragocenih komponenata
    • Realizacija niskih rezidualnih koncentracija
    • Ponovno korišćenje isparenog tečnog azota kao inertnog gasa za inertiranje i zaštitu slojem gasa

 

kriogena-kondenzacija

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način