Koliko ima elektronskog otpada?

Još 1994. godine procenjeno je da je 20 miliona računara u svetu zastarelo, a ukupna količina elektronskog otpada procenjena je na 7 miliona tona. Elektronski otpad je jedna od kategorija gde se svake godine njegova količina višestruko uvećava. Ta brojka se 2004. godine popela na 100 miliona računara.

Brojke su danas znatno veće i ubrzano rastu. Evropske studije pokazuju da količina elektronskog otpada raste 3-5 % godišnje, što je četiri puta brže nego otpad iz domaćinstava. Od ukupne količine svetskog otpada ovaj otpad čini 5%, a stopa rasta se svake godine povećava. Dovoljno govori i podatak da prosečan građanin Engleske u toku svog života odbaci čak 3 tone elektronskog otpada.

Sjedinjene Američke Države, statistički, stvaraju najviše eletronskog otpada u svetu. Samo u 2005.godini odbačeno je oko 4,6 miliona tona popularno nazvanog EE-otpada. Iste godine, u Americi, bačeno je oko 130 miliona mobilinih telefona, što na gomili čini pribiližno 65 hiljada tona opasnog otpada. Na ove brojke treba dodati i veliki broj televizora, bele tehnike, faks uređaja, video rekordera i slično.

Danas se u svetu godišnje stvara oko 50 miliona tona elektronskog otpada, pri čemu najveći deo, što je pak problem posebne vrste, završi u zemljama u razvoju. Vodeći kontinent u godišnjoj proizvodnji ovog opasnog otpada je Severna Amerika sa oko 20 miliona tona, zatim slede Evropa i Azija sa po oko 14 miliona tona, a ostali kontinenti su na nivou oko 5 miliona tona.

Problem elektronskog otpada će se još pogoršati, jer Agencije za otpad očekuju veliki porast u količini računara i televizora koji će biti bačeni u narednih pet godina. Kako će CRT monitori biti zamenjeni LCD-ovima doći će i do masovnog odbacivanja CRT monitora.

Ukoliko imate elektronski otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas odmah kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način