Kako smanjiti negativne posledice elektronike?

Svakodnevno smo svedoci ubrzane proizvodnje i rastuće tehnologije koja prožima sve oblasti našeg života. Zato je i neminovno da prava cena tehnologije uključuje i njen direktni uticaj na društvo i životnu sredinu. Uz to, kada se modernim trendovima u proizvodnji i korišćenju elektronike doda nedostatak mogućnosti za bezbedno upravljanje e-otpadom, to za posledicu ima činjenicu da i ljudi i planeta plaćaju cenu neefikasnog dizajna punog otrovnih materija.

Električni aparati, kao što su televizori ili kućni računari, puni su mikročipova koji troše mnogo energije, a za njihovu proizvodnju je neophodna velika količina materijala. Što se tiče kućnih računara, čak 80 procenata negativnih posledica po okolinu mogu nastati pre nego što se uključe po prvi put.

Stoga, da bi se prekomerne posledice elekronike umanjile neophodno je da se usredsredimo na proizvodnju kako bi se pronašao način da se minimizira količina materijala i energije koja se upotrebljava, kao i da se smanji bespotrebna proizvodnja. Takodje, potrebno je razmisliti i o upravljanju proizvodom nakon završetka radnog ciklusa kako bi se izbeglo zagadjivanje i trošenje prirodnih resursa, što je posledica nepravilnog rukovanja otpadom.

Složeni i opasan sastav komponenti današnjih električnih proizvoda čini njihovo recikliranje veoma zahtevnim po pitanju bezbednosti i cene. Nesporno je da je za bezbedno recikliranje neophodan sistem koji će otrovan otpad odvajati od ostalih vrsta otpada. Taj sistem mora držati e-otpad podalje od deponija i da se rukovanje e-otpadom poverava samo legalnim reciklažnim centrima. U tom slučaju, E-reciklaža je idealno rešenje za sav Vaš kućni i poslovni EE-otpad!

Medjutim, generalno, da bi se sprečila kriza izazvana e-otpadom i da bi se zaštitila okolina i zdravlje svih ljudi, kao deo lanca proizvodnje elektronike, potrebno je da proizvodjači vode računa o tome da svoje proizvode naprave čistijim i trajnijm, ali i da ih preuzmu natrag kada više nisu funkcionalni.

Kako bi proizvodi bili čistiji, bilo bi dobro da proizvodjači elektronske opreme prave proizvode koji su bezbedni i lako se recikliraju, koji neće izazvati opasnost nakon kraja radnog veka i za čiju proizvodnju je potreban manji broj različitih sirovina i manje energije. Pod ovim se podrazumeva da iz dizajna isključe otrove, a uključe manji broj različitih materijala i komponenti uopšte, kao i upotrebu recikliranog materijala i ponovo upotrebljenih delova.

U cilju kreiranja proizvoda sa dužim vekom trajanja, neophodno je da proizvodjači prave proizvode koje je lako nadograditi i popraviti, lako rasklopiti da bi se komponente zamenile ili ponovo upotrebile, a nakon prestanka radnog ciklusa proizvoda i reciklirale. To bi uključivalo i pružanje informacija reciklažnim firmama i radnjama za popravku o opasnim materijama u proizvodima, kao i o pravilnim tehnikama za rukovanje njima.

Na kraju treba naglasiti da društvena zajednica ne bi trebalo da trpi negativne uticaje po okolinu i zdravlje koji nastaju kao posledica lošeg rukovanja e-otpadom, stoga bi bilo idealno da proizvodjači preuzmu odgovornost za svoje proizvode tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, a kada radni vek te iste robe istekne, ponovo preuzmu kako bi se ona opet iskoristila i bezbedno reciklirala.

Ukoliko vas muči neodomica šta biste sa EE-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način