Kako radi Mewa QZ2000 pogon za reciklažu rashladnih uređaja

Nastavljamo da unapređujemo proizvodni proces uvođenjem novog pogona naše kompanije. Uveli smo nov pogon koji je jedinstven na Balkanu, dizajniran po najnovijoj nemačkoj tehnologiji kompanije Mewa.

Pogon reciklira rashladne uređaje kroz 6 koraka:

  1.     Pripremu
  2.     Usitnjavanje i sakupljanje CFC gasova korišćenjem azota
  3.     Sušenje
  4.     Izdvajanje Pur pene
  5.     Izdvajanje gvožđa
  6.     Izdvajanje obojenih metala i plastike
U fabrici za reciklažu električnog i elektronskog otpada, izgrađenoj po najnovijim tehnologijama, dnevno može da se preradi 50  tona, dok je godišnji kapacitet oko petnaest hiljada tona ovog opasnog otpada. Posebna vrednost novog postrojenja je to što će prvi put u našoj zemlji moći da se kompletno recikliraju frižideri odnosno svi rashladni uređaji. Sa mogućnošću prerade 1000  firžidera dnevno predstavlja postrojenje sa najvećim kapacitetom u zemlji i regionu.

Pogledajte detaljno rad novog postrojenja u Nišu za reciklažu rashladnih uređaja

Ako imate elektronski otpad pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular i odmah ćemo vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način