Kako odložiti računarske komponente na pravi način?

Činjenica je da mnogi ljudi nisu u potpunosti svesni opasnih otrova pronadjenih u računarima i drugoj elektronskoj opremi. Bez razmišljanja o tome kako raspolagati kompjuterskim komponentama, većina jednostavno baci svoju neželjenu elektronsku opremu i time se, neizbežno, kompjuterske komponente vrlo brzo nadju na deponiji.

Računarska oprema sadrži mnogobrojne različite komponente kao što su štampane elektronske ploče, prekidači, kondenzatori, baterije, hard diskovi, monitori sa katodnim cevima (CRT monitori) ili panelom od tečnih kristala (LCD ili TFT monitori), generatori svetlosti (lampe), otpornici, senzori, konektori i ostalo.

Sve ove komponente u sebi sadrže supstance koje, poprilično, mogu da ugroze životnu sredinu. U pitanju su teški metali poput žive, kadmijuma i hroma, zatim halogenovane materije (PCB), PVC materijali, bromovani usporivači gorenja, arsen, azbest, nikl i slično.

Da bi se ublažio problem odlaganja računara, kao i umanjila šteta životne sredine proizvodima, neki od proizvodjača računara osmislili su vraćanje neželjene elektronike i računarskih komponenti, pod uslovom da su ispunjeni odredjeni kriterijumi.

Sa tim u vezi, postoje kompanije koje obezbedjuju etikete za pripejd pošiljke kako bi povratili neželjene proizvode njihove kompanije za reciklažu ili obnovu u ograničenim okolnostima. Ujedno, omogućavaju i izdavanje poklon kartice ako se utvrdi da je računar u prikladnom, dobrom stanju. Takodje, nudi se i recikliranje zastarele brendirane opreme, a komponente se zatim recikliraju u obliku novih potrošačkih proizvoda.

 

Pored navedenih načina, postoje i stručnjaci koji znaju postupak reciklaže kompjutera, dodatne opreme i svih vrsta elektronskih sredstava. Medjutim, ako se računarska oprema ne može dovesti u funkcionalno stanje, odnosi se u reciklažni deo na rasklapanje i rastavljanje na sastavne komponente koje se obavlja na specijalnim radnim stolovima. Uporedo sa procesom rasklapanja i rastavljanja računarske opreme na sastavne komponente, odvija se i proces separacije, gde recikler razvrstava sastavne komponente na reciklabilne (sekundarne sirovine) i nereciklabilne.

Ukoliko vas muči neodomica šta biste sa komponentama Vašeg računara, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način