Jugo-Impex, E reciklaža i Jugoplastik posluju po najvišim EU standardima

Udruženje reciklera Srbije

Predsednica Udruženja Reciklera Ana Petrović-Vukićević je rekla za nišku televiziju u Telepress-u 3, da se naše tri firme sa juga Srbije Jugo-Impex koja se bavi opasnim otpadom, E reciklaža koja se bavi EE otpadom kao posebnim tokovima otpada i Jugoplastic Recycling koja se bavi ambalažnim otpadom, ponašaju profesionalno i posluju po najvišim EU standardima.

Imamo zadatak kao industrija da dostignemo 4,5 kg reciklaže EE otpada po glavi stanovnika do 2019. godine, a sada smo negde oko 2,3 kg.

Različiti podaci variraju između 1,8 do 2,8 što znači da mi moramo da udvostručimo svoje sakupljanje i preradu, a to mora da bude praćeno od strane države u smislu finansiranja te prerade, odnosno da država dalje drži ritam povećanja naplate eko taksi i sankcionisanja onih koji predstavljaju nelojalnu konkurenciju i ne izvršavaju svoje obaveze. Na današnji dan otprilike negde oko 50% je naplata eko taksi što je odličan rezultat u odnosu na 2013. i početak 2014., gde je ona bila samo 20 i nešto procenata.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način