Jugo-Impex dobio nagradu za najbolju praksu i kvalitet rada

U organizaciji The European Society for Quality Research (ESQR), sa sedištem u Ženevi, u Briselu su, u nedelju, 1. juna, uručene nagrade firmama i institucijama iz celog sveta, za najbolju praksu i kvalitet rada.

Među laureatima ove prestižne nagrade su i dve srpske firme, Jugo-impeks i Ekolog, kao i Poslovna škola Beograd i Klinički centar Beograd. Tako se Srbija našla u grupi zemalja koje su zahvaljujući kvalitetu organizacije i rada svojih firmi i institucija, osvojile najveći broj nagrada za najbolju praksu.

ESQR je organizacija koja promoviše svest o kvalitetu, odaje priznanja dobrim praksama, tehnološkim inovacijama, ostvarenjima u oblasti kvaliteta i objavljuje primere uspešno realizovanih strategija različitih organizacija. ESQR, takođe, obezbeđuje rešenja koja omogućavaju organizacijama iz bilo koga sektora industrije, nezavisno od njihove veličine i geografske lokacije, da se upoznaju sa alatima i tehnikama upravljanja kvalitetom, kao i da mogu da se uspešno suoče sa globalnim izazovima. Misija ESQR je da unapređuje kvalitet.

Evropska nagrada za najbolju praksu ESQR odaje priznanje izuzetnoj posvećenosti, podršci i rezultatima strategija upravljanja kvalitetom, kako javnih administracija, tako i velikih i malih i srednjih preduzeća i organizacija. Program Nagrada za najbolje prakse sagledava inicijative i strategije koje poslovni lideri primenjuju u svojim kompanijama i organizacijama i odaje priznanje naporima izuzetnih i talentovanih poslodavaca i zaposlenih, motivišući ih na dalji uspeh i razvoj.

Jugo-Impeks, jedna od dve nagrađene firme, trenutno zapošljava 250 ljudi u različitim sektorima. Primarna delatnost Jugo-Impeksa je prerada i reciklaža sekundarnih sirovina od obojenih metala, posebno bakra i bakarnih legura. U 2009. godini su uspešno razvili proizvod, ekspandiranu bakarnu granulu, koji se dobija iz reciklaže otpada od obojenih metala, koja ima siroku primenu u hemijskoj industriji. Proizvod ovog kvaliteta i karakteristika je jedinstven u Srbiji. Osim toga, Jugo-Impeks ima i sektor upravljanja opasnim otpadom, koji se bavi reciklažom opasnog otpada kao i konačnim zbrinjavanjem industrijskih otpada za koje ne postoje kapaciteti u Srbiji.

Ova firma ima sektor koji se bavi projektovanjem i ugradnjom energetski efikasne opreme za klimatizaciju i grejanje. Ekskluzivni su distributeri opreme za klimatizaciju japanskog proizvođača Daikin. Konačno, najmlađa deltanost Jugo-Impeksa je reciklaža elektronskog i električnog otpada. Postrojenje za reciklažu je jedino ove vrste i najveće na Balkanu i koristi najnoviju tehnologiju. Posebna karateristika ovog postrojenja je kompletno izvalačenje freona iz rashladnih uređaja i njihovo bezbedno zbrinjavanje.

Druga nagrađena firma je EKOLOG d.o.o, osnovana 1991. god u Beogradu. Osnovna delatnost je tehnologija prečišćavanja svih vrsta voda. EKOLOG poseduje veliko iskustvo stečeno kroz realizaciju velikog broja projekata, analiza, studija, izrade tehničke dokumentacije, sanacije i izrade novih postrojenja za obradu vode.

Tim firme EKOLOG čine diplomirani inženjeri sa velikim radnim iskustvom, visoko specijalizovani u oblasti obrade voda. Uz podršku stalnih saradnika i institucija stvara se visokostručan i efikasan tim za uspešno i kvalitetno rešavanje široke palete usluga koje nude u oblasti prečišćavanja voda: izgradnja novih postrojenja, razvoj i konstrukcija kompaktnih postrojenja i sanacija i rekonstukcija postojećih postrojenja.

EKOLOG Inženjering tim se bavi projektovanjem, izradom studija i analiza, inženjeringom, proizvodnjom opreme za tretman voda, proizvodnjom kompaktnih postrojenja i izgradnjom postrojenja – ugradnjom opreme sa puštanjem, vođenjem probnog rada i dokazivanjem parametara.

Jugo-Impeks i Ekolog su jedine firme sa prostora Zapadnog Balkana, koje su dobile nagradu za najbolju praksu ESQR.

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način