Hitno doneti rešenje o uklanjanju industrijskog otpada

Formiranje Fonda za zaštitu životne sredine, pouzdani i aktuelni podaci, stručni kapaciteti, edukacija javnosti i civilnog društva, kao i uvođenje reciklaže industrijskog otpada glavni su uslovi za poboljšanje upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, rečeno je danas u parlamentarnoj debati.

U Srbiji se proizvede oko osam miliona tona industrijskog otpada, od čega mi recikliramo samo 19 odsto„, istakao je predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Branislav Blažić na temu upravljanja i tretmana industrijskog otpada u Srbiji.
Načelnica odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Radmila Šerović rekla je da Srbija mora da unapredi zakonsku regilativu i usmeri sve kapacitete ka usklađivanju državnog sa zakonodavstvom EU.U 70 firmi u restruktuiranju, širom Srbije, su nađene velike količine opasnog otpada, za koje država ima određene kapacitete da ih sanira, ali neke količine će morati da se izvezu, istakla je Šerović.
Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva za uklanjanje ovog otpada sa najugroženijih destinacija, jer većina ovih preduzeća nije u stanju da obezbedi sredstva, tako da država mora da ih obezbedi ili iz budžeta ili preko donatora ili iz sredstava EU„, podvukla je Šerović.Ona je navela da ukidanje Fonda za zaštitu životne sredine predstavlja veliku prepreku i da se bez njega ne može primenjivati evropsko zakonodavstvo.“Na osnovu prikazanih podataka u Srbiji je proizvedeno oko 8,7 miliona tona otpada, od toga 8,2 miliona ima karakter kao neopasno, a približno 600.000 tona je opasan otpad„, rekao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.Na osnovu podataka koje je dostavilo 230 operatera koji imaju dozvolu za ponovno korišćenje otpada, u toku 2013. godine preuzeto je na tretman 1.8 miliona tona, od čega je 94 odsto tretirano, naveo je Radović.

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način