Frižideri reciklaža

Zakon o upravljanju otpadom nalaže da se otpadni elektronski i električni uređaji moraju odvojeno sakupljati radi njihovog tretmana. Takođe, sve tečnosti iz starih električnih uređaja moraju biti odvojene i tretirane na propisani način.

Rashladni uređaji (zamrzivači i frižideri) imaju u svom sastavu tečnosti i gasove, pa podležu ovom zakonu.
Stari frižideri se razgradjuju na sledeći način:

  • preliminarna klasifikacija otpada
  • uklanjajnje spoljašnjih limova
  • skidanje  kablova
  • odsecanje staklenih delova
  • demontaža kompersora i skidanje pogonskih delova koji predstavljaju opasan otpad
  • sečenje frižidera
  • razdvajanje komponenti: izdvajanje pur pene, isisavanje gasa i njegovo pretvaranje u tečno stanje, izdvajanje gvozdenih, plastičnih, bakarnih i aluminijumskih  čestica
  • separacija freona i ulja, pri čemu, ako se vodi računa o vrstama freona koji se izdvaja i skladišti (iste vrste freona u iste posude), moguća  je njihova ponovna upotreba u servisima rashladnih uređaja. Ulja koja se izdvajaju iz rashladnih uređaja mogu se koristiti kao energenti za grejanje.

Ako imate stari frižider ili zamrzivač, nemojte ga baciti. Pozovite nas besplatno na 0800-085-085.
E-reciklaža će doći do vas, preuzeti vaš stari rashladni uređaj i prevesti ga specijalizovanim vozilom za prevoz elektronskog otpada do našeg reciklažnog centra.

A ukoliko imate neko pitanje vezano za otkup frižidera pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način