Evo šta sa nagomilanim otpadom

Biće poslata uputstva lokalnim samoupravama kako da se postupa sa otpadom koji se nagomilao usled velikih poplava, koje su proteklih dana zadesile Srbiju.
Savetnik predsednika PKS za ekologiju Siniša Mitrović rekao je Tanjugu nakon sastanka sa predstavnicima reciklažnih firmi da je dogovoreno da se lokalnim samoupravama daju konkretne preporuke na koji način da se postupa sa opasnim i neopasnim otpadom.

Da bi se sprečile zloupotrebe i mogućnost da se uključe neki samostalni sakupljači otpada, lokalnoj administraciji biće dat spisak svih ovlašćenih operatera i preporuke o tome koje usluge kompanije mogu da u tom procesu pomognu.

Vrlo je važno da damo precizna uputstva, i recikleri moraju biti obučeni jer se radi o kontaminiranom otpadu pa bi u opštinama trebalo da pitaju ovlašćenog operatera kako postupati sa tim otpadom“ , kazao je Mitrović.

Predsednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević rekla je Tanjugu da će reciklažne firme uprkos tome što nisu dobile sredstva za sav prerađen otpad u prošloj godini uložiti napor da bi zaštitile prirodu u ovako teškom momentu.

Predsednik Udruženja industrije otpada Srbije „Hrabri cistač“ Miodrag Mitrović rekao je da bi sakupljeni otpad trebalo da se odvaja na jedno mesto, a onda selektuje kako ne bi završio u rekama, smetlištima i drugim mestima…

On se založio za ponovno osnivanje Fonda za zaštitu životne sredine iz koga bi se ponovo finansirala sredstva za ovakve situacije.

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način