Ekološki kalendar

Kao posledica rasta potrošnje i potrošačkog društva, javlja se veliki broj ekoloških problema koji utiču na održivi razvoj zajednice. Najvažniji ekološki problemi su promena klime, nedostatak i zagadjenje vode, zagadjenje vazduha, stvaranje deponija smeća, preterana upotreba hemikalija, migracija ka gradovima, rasipanje energije, ee otpad.

Radi očuvanja zdravlja, životne sredine i prirodnih resursa čovek preduzima razne mere. Kao jedno od korisnih rešenja nametnuo se ekološki kalendar koji nas podsećajući na važne ekološke datume podstiče na inicijativu.

JANUAR

26. januar – Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
31. januar – Nacionalni dan bez duvana

FEBRUAR

2. februar – Svetski dan močvarnih područja
14. februar – Svetski dan očuvanja energije
18. februar – Medjunarodni dan biloške kontrole

MART

5. mart – Svetski dan energetske efikasnosti
8. mart – Međunarodni dan žena
14. mart – Medjunarodni dan protiv brana, za reke, vodu i život
15 mart – Svetski dan zaštite potošača
21. mart – Svetski dan šumarstva
22. mart – Svetski dan vode
23. mart – Svetski dan meteorologije

APRIL

7. april – Svetski dan zdravlja
22. april – Dan planete Zemlje
24. april – Svetski dan zaštite životinja od eksperimenata nad njima
26. april – Dan Černobilske katastrofe
30. april – Dan Zavoda za zaštitu prirode Srbije

MAJ

9. maj – Medjunarodni dan ptica
12. maj – Svetski dan pravedne trgovine
15. maj – Internacionalni dan klime
22. maj – Svetski dan zaštite biodiverziteta
24. maj – Evropski dan parkova
31. maj – Svetski dan borbe protiv pušenja

JUN

5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine
5. jun – Dan nacionalnog parka Đerdap
8. jun – Svetski dan okeana
17. jun – Svetski dan borbe protiv isušivanja i poplava
29. jun – Dan Dunava

JUL

11. juli – Svetski dan populacije

AVGUST

12. avgust – Međunarodni dan mladih

SEPTEMBAR

3. septembar – Svetski dan zaštite ptica lešinara
16. septembar – Svetski dan zaštite ozonskog omotača
18. septembar – Dan geologa
22. septembar – Dan bez automobile
22. septembar – Medjunarodni dan mira
Treći vikend septembra – Očistimo svet
26. septembar – Dan čistih planina
27. septembar – Dan turizma
28. septembar – Dan zelene kupovine

OKTOBAR

Prvi ponedeljak oktobra – Svetski dan staništa
1.-7. oktobar – Svetska nedelja divljih životinja
4. oktobar – Svetski dan zaštite životinja
11. oktobar – Medjunarodni dan za smanjenje Prirodnih katastrofa
16. oktobar – Dan hrane
18. oktobar – Dan pešačenja
24. oktobar – Dan UN
Treći vikend oktobra – Dan hranjenja ptica
31. oktobar – Dan Crnog mora

NOVEMBAR

1. novembar – Svetski dan vegetarijanstva
3. novembar – Svetski dan čistog vazduha
6. novembar – Dan urbanih regija
7. novembar – Dan nauke
17. novembar – Dan ekološkoh pokreta
20. novembar – Dan deteta
27. novembar – Dan uzdržavanja od kupovine
29. novembar – Dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR

1. decembar – Dan borbe protiv side
2. decembar – Dan tragedije Bopalu
5. decembar – Dan volontera
10. decembar – Dan ljudskih prava
11. decembar – Dan planina

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način