ECO EXPO 2013

NVO Zelena eko planeta postoji od 2010. godine i bavi se temama o unаpređenju sistemа zаštite životne sredine, primenom nаjsаvremenijih tehnologijа i dostignućа. Upravo je Zelena eko planeta inicijator organizacije treće ECO EXPO 2013 konferencije koja će biti održana u Beogradu 13. i 14. marta u Belexpocentru.


Od ove godine pokrenuta je nova forma konferencija koja će okupiti sve kompanije, međunarodne institucije, razvojne državne strukture, profesionalce iz područja zaštite životne sredine, kao i vezane sektore i delatnosti.

Centralna lokacija konferencije bio je Belexpocentar koji je ugostio predstavnike Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Agencije za energetsku efikasnost, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Privredne komore Srbije ali i stručnjake iz Evropske banke za razvoj, Svetske banke i Nemačke razvojne banke.

Predavanja, radionice i izložbe okupile su na stotine profesionalaca iz područja zaštite životne sredine, kao i vezanih sektora i delatnosti. Tako je publika imala priliku da se upozna sa više od 20 novih tema iz različitih područja energetike i zaštite životne sredine: Voda, Vazduh i Zemlja, a predstavio se i niz organizacija koje se bave zaštitom životne sredine.

eco-expo

Besplatan odvoz elektronskog otpada

Ukoliko imate električne uređaje za reciklažu pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite prijavni formular sa svojim podacima na linku Besplatan odvoz elektronskog otpada i naša služba za sakupljanje će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način