E prašina

Otprilike 80 do 85 posto, često toksičnog, e-otpada završi u insineratorima ili na deponiji i predstavlja najbrže rastuću vrstu otpada. Istraživači procenjuju da će se e-otpad povećati za 33 odsto u naredne četiri godine i da će do 2030. težiti više od milijardu tona.

Medju brojnim rešenjima koja se tiču smanjenja količine elektronskog otpada, posebno se ističe jedno. Radi se o tome, da neki naučnici veruju, da je najbolji način recikliranja e otpada njegovo kompresovanje u nano prašinu.

Chandra Sekhar Tivari, postdoktorski istraživač na Indijskom institutu za nauku u Bangaloru, predložila je da se recikliranje vrši do malenih čestica koje će odvajanje različitih komponenti učiniti relativno jednostavnim u poredjenju sa procesom koji se trenutno koristi za recikliranje.

Za ovu neobičnu metodu, Tivari je koristila niskotemperaturni krio-mlin za pulveriziranje elektronskog otpada – prvenstveno čipova, drugih elektronskih komponenti i polimera koji čine štampane ploče. Malene čestice koje pritom nastaju, ne kontaminiraju jedna druge odnosno ne dolazi do njihovog mešanja.

Zahvaljujući tome što se ne mešaju, mogu se sortirati i ponovo koristiti.

Tivari ima za cilj da zameni sadašnje procese recikliranja, koji uključuju odlaganje zastarele elektronike na deponije, spaljivanje ili tretiranje hemikalijama da bi se povratili vredni metali i legure. Prilikom primene ovih metoda, konzumira se previše energije a otpad se ne koristi u potpunosti. Prema Tivari, nijedna od ovih metoda nije posebno ekološki prihvatljiva u odnosu na stvaranje „e prašine“.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način