E-otpad u brojevima

Pojačana proizvodnja i potrošnja elektronike uslovili su i ekspanziju dotrajalih i odbačenih uređaja. Stoga ne treba da čudi da najnovija istraživanja pokazuju da je elektronski i električni otpad trenutno najbrže rastuća vrsta otpada. Pored toga, poražavajuća je činjenica da, iako je skoro 100 posto e-otpada podložno reciklaži, veći deo neupotrebljivih uređaja i dalje završava na deponijama. Kako bismo ukazali na značaj i neophodnost e-reciklaže, pokušaćemo da prikažemo kako izgleda opasnost e-otpada kada se izrazi egzaktno – u brojevima.

1. Samo u 2014., generisano je skoro 41.8 miliona tona e-otpada. Stručnjaci procenjuju da će količina otpada u 2019. premašiti čak i 49.8 miliona tona.

2. Iste godine, reciklirano je samo 16% od ukupne količine globalnog e-otpada.

3. Prema najnovijim istraživanjema EPA-a, svakog dana odbacimo oko 416000 mobilnih telefona i 142000 kompjutera.

4. Naučnici procenjuju da se reciklažom milion mobilnih telefona može dobiti više od 9000 kg zlata, 9 kg paladijuma, 250 kg srebra i 22 kg zlata.

5. Na svakih 10000 tona kompjuterskog otpada može se otvoriti 296 radnih mesta u reciklažnim postrojenjima.

6. Poznato je da mobilni telefoni sadrže u sebi značajnu količinu plemenitih materijala. Ipak, malo je poznato da bacanjem mobilnih telefona, Amerikanci bace i 60 miliona dolara u srebru i zlatu svake godine.

7. Količina e-otpada se svake godine uvećava za 8%.

8. Procenjuje se da jedna tona matičnih ploča sadrži od 40 do 800 puta više zlata od jedne tone rude.

9. Stari televizor može sadržati oko 2kg olova.

10. Istraživanja pokazuju da oko 40% teških metala, koji svake godine dospevaju u našu životnu okolinu, potiče iz e-otpada.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način