CRT monitori kao opasan elektronski otpad

CRT monitori predstavljaju jedan od primera e-otpada koji sadrži mnogo otrovnih materija, vrlo škodljivih za ljude i okolinu ukoliko se ne recikliraju na adekvatan način, te su tako u mnogim državama klasifikovani i kao opasan elektronski otpad.

Neki od materijala kojima su CRT monitori bogati jesu olovo, kadmijum, berilijum, živa i zapaljivi bromirani materijali.
Poznato je to da olovo, na primer, izaziva bolesti kardiovaskularnog sistema, bubrega i reproduktivnih organa, kao i oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema. Berilijum i kadmijum su klasifikovani kao kancerogeni materijali, a za živu je dobro poznato da izaziva bolesti mnogih organa, uključujući mozak i bubrege.

Najčešće se pominje cifra od 38 štetnih supstanci koje se nalaze u elektronskom otpadu, a posebno je interesantna grupa materijala koja generalno služi za sprečavanje vatre i koja se obično nanosi na plastične delove elektronskih uređaja. Ovi materijali uglavnom se lako rastvaraju u dodiru sa vodom, tako da odlaganje elektronskog otpada na otvorenom prostoru direktno dovodi do kontaminacije tla ovim materijalim.

Ako imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način