99 % Švedske

Odavno je ustanovljeno da je reciklaža jedino prihvatljivo rešenje za problem elektronskog i električnog otpada, ali i otpada bilo koje vrste. U svetu, skoro da ne postoji država koja ne pristupa ozbiljno problemu otpada i ne neguje kulturu reciklaže. Da li neka država u ovoj borbi prednjači?

Mnoge neće začuditi podatak da je Švedska najnaprednija država Evrope u pogledu ulaganja i razvoja reciklažne industrije. Ipak, ono što može iznenaditi jeste činjenica da Švedska reciklira čak 99% svog otpadnog materijala. Poredjenja radi, SAD, koje predstavljaju sinonim progresa i prosperiteta, recikliraju 30% od ukupne količine otpada. Ako imamo u vidu da Švedska reciklira 4.4 miliona tona otpada godišnje, neizbežno se postavlja pitanje: šta možemo naučiti od Švedske?

1. U Švedskoj, sprovodi se obavezno sortiranje otpada, kako u kući, tako i na poslu. U zavisnosti od vrste kojoj pripada (organski, elektronski, metali, plastika, staklo..), otpad se odvaja u posebne kante.

2. Stanice za reciklažu moraju biti postavljene najviše 300 metara od gradskih i prigradskih naselja.

3. Velike kompanije se masovno pridružuju praksi reciklaže. Naravno, njihova povećana zainteresovanost je posledica prethodno donesenih zakona. Naime, u Švedskoj, kompanije moraju da plate za sve reciklažne trokove koje njihova proizvodnja napravi.

4. Poštovajući principe održivog razvoja, Švedjanima je deponija poslednja opcija. Zbog toga samo 1% od ukupnog otpadnog materijala završava na deponijama.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način