3 ključna pitanja o olovu

Nema sumnje da je olovo štetno po zdravlje čoveka. Šta više, toliko je opasno da se vodila rasprava medju naučnicima i istoričarima da li je ono zapravo uzrok propasti Rimskog carstva. Smatralo se da Rimljani nisu bili svesni štetnosti ovog elementa, te da su od njega pravili posuđe i cevi, čak su ga stavljali i u sirupe za aromatizaciju vina.

Iako nema dokaza da je sudbina Rimljana zapečaćena trovanejm olovom, sumnje su opravdane, s obzirom na štetnost ovog metala. Međutim, i mnogo vekova kasnije, olovo se i dalje koristi u industriji i okružuje nas na svakom koraku.

1. Gde se nalazi olovo?

Olovo je element koji nastaje u Zemljinoj kori, a može se naći u vazduhu, zemljištu i vodi. S obzirom da je ovo jedan od prvih metala koji se koristio i topio, koristi se i danas. Ima ga, između ostalog, u akumulatorima, materijalu za oblaganje kablova, u računarima i ekranima televizijskih prijemnika, uljanim bojama, pločama za štampu, bojama protiv korozije, municiji i kristalnim čašama. Olovo se nalazi i u dimu i prašini koja nastaje spaljivanjem uglja i nafte.

40% olova na deponijama je poreklom iz potrošacke elektronike i najviše ga ima u:

1. CRT monitorimaCRT monitori sa katodnom cevi imaju konično staklo i ekransko staklo. Ekranski deo stakla sadrži olovo, koje bi trebalo zapravo korisnika da zaštiti od zračenja. Ono je velike debljine, a sa unutršnje strane ima fotoosetljivi sloj prevlake za stvaranje slike.

2. Matične ploče računaraMatične ploče sadrže čipove, koji su na nju pričvršćeni brojnim kuglicama, lemljene olovom u bazi čipa.

Taloženjem navedenih delova ee-otpada u prirodi, dolazi do toga da olovo dodje u dodir sa zemljištem i vodom i tako ga kontaminira. Ono što omogućava ovakav scenario jeste upravo gomilanje ee-otpada na deponijama.

2. Kako olovo deluje na zdravlje čoveka?

Olovo uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema, kardio-vaskularnog sistema, bubrega i reproduktivnih organa. Olovo oštećuje nervi sistem, usporava fizički i mentalni razvoj dece, štetno utiče na urogenitalni trakt, akumulira se u mozgu i kostima. Smanjuje aktivnost esencijalnog enzima za nastanak hemoglobina. Olovo-acetat i olovo-fosfat su kancerogeni.

Najugroženija su deca. Telo deteta u razvoju lakše apsorbuje, a teže izbacuje olovo, a ono može uticati na detetov intelektualni razvoj, nervni sistem, povećanje krvnog pritiska, smanjuje funkciju bubrega, izaziva anemiju i reproduktivne probleme.

U selu Guiyu, u Kini sedmoro od desetoro dece su žrtve trovanja olovom zbog zagadjenosti vode. Kina ima najveći procenat obolelih od raka u svetu, što je posledica negativnih uticaja opasnih hemikalija kao što su živa, olovo i kadmijum.

3. Kako mi možemo uticati na smanjenje prisustva olova u prirodi?

Recikliranjem ee-otpada se smanjuje prisustvo olova u prirodi. Kada se ee-otpad pravilno odloži putem sigurnih i efikasnih metoda recikliranja, šanse da će opasni nivo olova uticati na okolne zajednice se smanjuju. Ukoliko se odlučimo za recikliranje ee-otpada, zapravo štitimo svoju decu, sebe, zajednicu, a i životnu sredinu.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način