Uništavanje rashodovane električne i elektronske opreme

Privredni savetnik – novembar 2010 (strana 114)

priverdni-saventikPrilikom uništenja rashodovane električne i elektronske opreme PDV se ne obračunava!

Naime, električnu i elektronsku opremu (računare, TV aparate, mobilne telefone i dr.) mogu da uništavaju samo specijalizovane organizacije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09).

Ove organizacije prilikom preuzimanja rashodovane električne i elektronske opreme izdaju potvrdu i naplaćuju uslugu preuzimanja i uništavanja opreme. Obveznik koji je predao rashodovanu električnu i elektronsku opremu specijalizovanoj organizaciji, o čemu poseduje potvrdu, ne obračunava PDV, jer oprema nema tržišnu vrednost. Ako je specijalizovana organizacija izdala PDV račun za uslugu preuzimanja i uništenja opreme, isporučilac rashodovane opreme ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Zaključak

Rashodovana električna i elektronska oprema mora da se odloži u skladu sa zakonom, ako ne može da se proda. Ukoliko se rashodovana oprema isporuči bez naknade licu koje je ovlašćeno za njeno preuzimanje, klasifikaciju i reciklažu, ne obračunava se PDV, s obzirom na to da je na osnovu objektivnih kriterijumima utvrđeno da ona nema tržišnu vrednost.

Međutim, ukoliko se rashodovana električna i elektronska oprema uništava bez dokaza da je odložena u skladu sa zakonom, skrećemo pažnju na to da činjenično stanje koje utiče na postojanje i visinu poreske obaveze u svakom konkretom slučaju, utvrđuje i ceni nadležni poreski organ, u skladu sa načelima utvrđenim poreskim propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija. To znači da ako se ova oprema uništava bacanjem kao smeće, trebalo bi da se utvrdi tržišna cena i da se na nju obračunava PDV, uz upozorenje da se na taj način krše odredbe zakona o postupanju sa otpadnim materijalima.

Imate električni i elektronski otpad?

Kako smo mi ovlašćeni operater koji poseduje dozvole za sakupljenje, transport, skladištenje i tretman ove vrste otpada za uništavanje rashodovane električne i elektronske opreme pozovite nas na 0800/085085 ili nam pošaljite svoje podatke popunjavanjem forme na linku Besplatno odvozimo EE otpad i mi ćemo organizovati otkup elektronskog otpada od vas.

A ukoliko želite da postanete licencirani sakupljač EE otpada pogledajte link sakupljanje elektronskog otpada.

Kontakt

Pošaljite nam email
office@ereciklaza.com
Pozovite nas
0800-085-085
radnim danom od 09h do 16h!
Želite da postanete naš partner?
Pošaljite nam email sa vašim kontakt podacima