SPEA i SEAF: „Razvojni u odnosu na finansijski uticaj private equity investicija“

SPEA and SEAF conference panel

Panel konferencija „Razvojni u odnosu na finansijski uticaj private equity investicija“ održana je u četvtak 21. maja u organizaciji Srpske Private Equity Asocijacije (SPEA) i Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Panel konferenciju otvorila je Lorena Macura, investicioni direktor u SEAF Fondu i jedan od članova upravnog odbora SPEA asocijacije. Nakon uvodnog izlaganja i prezentacije koja je okupljenima predstavila iskustva SEAF Fonda, gosp. Macura pozvala je i paneliste da prenesu svoja iskustva u radu sa fondovima i razvojnim finansijskim institucijama – Gorana Radojevića (ЕBRD), Ninoslavа Milenkovićа (JUGO-IMPEX E.E.R.), Aleksandrа Marićа (ADORE CHOCOLAT), Aleksandrа Zatežićа (JEŽ) i Sunčicu Damljanović (Dam-Mont Industrija).

Cilj konferencije bio je da se predstave dodatne vrednosti koje PE fondovi pružaju svojim portfolio kompanijama uz finansijska sredstva za dalji rast. Gosp. Macura je kroz primere iz prakse SEAF-a na globalnom nivou predstavila uticaje investicija ovog fonda na sve interesne grupe uključujući zaposlene, kupce, dobavljače, lokalnu zajednicu, finansijere i državu.

Rezultati istraživanja kao i detaljne studije slučaja koje je sproveo SEAF Fond pokazuju da je multiplikator izmerenog uticaja veoma značajan: u proseku na svaki $1 investiran u kompaniju generiše se dodatnih $13 u lokalnoj ekonomiji. Izraženo kroz finansijsku terminologiju (IRR), razvojni (ekonomski) uticaj SEAF-ovih investicija od 83% je daleko veći u odnosu na finansijski povraćaj na investiciju koji je iznosio 23% (IRR)“, istakla je gosp. Macura.

IzvorSerbian Private Equity Association


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način