Magazin CorD – Lideri u reciklaži

Intervju Vujadina Šćekića, direktora kompanije „Jugo-impex“ za magazin CorD objavljen 02. maja 2013. godine.

Niška kompanija Jugo-Impex d.o.o. postoji već 23 godine, dugo je u poslu reciklaže obojenih metala, a krajem septembra njihova ćerka firma „Jugo-Impex E.E.R.„, otvorila je i novi pogon u kome se reciklira elektronski i električni otpad.

Po opremljenosti to je jedan od najsavremenijih pogona u Evropi koji zauzima gotovo 17.000 m2, od čega je 6.000 m2 skladišnog prostora, a ostatak je isključivo namenjen tretmanu otpada. Osim što osvaja moderne tehnologije u upravljanju otpadom „Jugo-Impex“ sve više proizvodi gotove proizvode od sekundarnih sirovina i tako utiču na smanjenje utrošaka sirovina iz prirodnih resursa.

Kompanija „Jugo-Impex“ sastoji se od dve celine – reciklaže obojenih metala i E-reciklaže. Šta vas je motivisalo za ulaganje u pogon za reciklažu?

„Jugo-Impex d.o.o. se bavi reciklažom već 20 godina. Ono što nas je motivisalo na otvaranje pogona za reciklažu je pre svega društvena odgovornost, a zatim i činjenica da ovakvog postrojenja nema nigde na teritoriji cele bivše Jugoslavije. Da budemo precizniji, najbliže postrojenje ovakve vrste, nalazi se u Austriji“, istakao je Vujadin Šćekić, direktor kompanije.

Vaš centar za reciklažu frižidera i rashladnih uređaja je prvi i za sada, jedini u Srbiji. Kakvo značenje ima jedno takvo postrojenje za životnu sredinu, građane i državu koja usvaja evropske standarde u tretmanu takve vrste otpada?

„E-reciklaža radi po standardima ISO 9001 i ISO 14001, a naše novo postrojenje poseduje CE sertifikat. lako kod nas još ne važe evropski zakoni koji regulišu ovu oblast, mi poštujemo sve direktive Evropske unije. Ono što prvi radimo u Srbiji je kompletna reciklaža frižidera, ne samo izvlačenje freona iz instalacija nego i iz same pur pene koja služi za izolaciju. Na taj način se sprečava da freon koji je jako opasan za ozonski omotač završi na deponiji. Srbija je na ovaj način dobila mnogo. Slovenci, na primer, svoje frižidere recikliraju u Austriji i za to plaćaju“.

Koliki je kapacitet vašeg novootvorenog centra za preradu elektronskog i električnog otpada?

„Kupili smo savremenu i visokoproduktivnu liniju za reciklažu rashladnih uređaja. Vrednost novog postrojenja iznosi 8 miliona evra, fabrika će zaposliti 240 radnika dok će sakupljačka mreža kooperanata brojati preko 4000 ljudi. Nova mašina. koja predstavlja najnoviju nemačku tehnologiju, (Best Available Technology za ovu vrstu industrije) moći ce dnevno da preradi i do 50 tona otpada, zahvaljujući skoro potpuno automatizovanom procesu reciklaže“.

Da li imate dovoljno materijala za reciklažu, s obzirom na to da ljudi u Srbiji ne menjaju belu tehniku i ostale električne uređaje često kao potrošači na Zapadu?

„U prvom mesecu poslovanja dnevno smo već prerađivali od 700 do 900 frižidera. E-reciklaža ima nekoliko načina za sakupljanje elektronskog otpada. Jedan kanal je sopstvena sakupljačka mreža koju čine male porodične firme koje imaju dozvolu za sakupljanje. Drugi način je akcija staro za novo. Na taj način, ljudi svoje dotrajale elektronske aparate mogu da zamene za vaučere, na osnovu kojih ostvaruju popust prilikom kupovine novih uređaja. Sa mnogim trgovinskim lancima koji prodaju belu tehniku postoji saradnja i propisana je cena polovnog uređaja u klasi. Preko sakupljačke mreže smo uspostavili dobru saradnju sa opštinama, gde postavljamo “abrol” kontejnere u kojima se sakupljeni EE otpad pakuje. Sada imamo oko 50 takvih kontejnera u Srbiji. Razmišljamo i o saradnji sa zemljama u okruženju, o tome da napravimo dogovor o prekograničnom prometu na nivou vlada i nadležnih ministarstava. Nadamo se da će dotle i građani Srbije razviti veću svest o prednostima i neophodnostima reciklaže“.

Opišite kako izgleda ceo proces reciklaže elektronskog i električnog otpada i sta se dešava sa opasnim otpadom koji se izdvaja u tom postupku?

„Ceo proces raciklaže počinje kada se pomoću viljuškara elektronski i električni otpad ubacuje u bunker transporter. Transport otpada ide do QZ mašine, a nakon njega se aspiracijom izvlači suvišna prašina iz otpada. Uzlaznim transporterom otpad ide na separaciju gvožđa pomoću magnetnog separatora. Ostatak otpada se razdvaja pomoću specijalnog separatora nazvanog „Edi karent“ koji daje dve frakcije: plastiku i nemetale. Princip je zasnovan na horizontalnom i vertikalnom kružnom toku kinetične energije koja omogućuje razlaganje u toku od 30 sekundi. Veliku kinetičku energiju omogućuju dva lanca koja su zakačena na osovinu, koji rotiraju i pri različitom broju obrtaja razbijaju materijal na sastavne delove. Metalne komponente u ulaznom materijalu seku mekše kao što su plastika, drvo … dok se komponente koje spadaju u kategoriju opasnog otpada izdvajaju neoštećene. Veličina izlaznog materijala zavisi od podešenog broja obrtaja“.

Proizvodnjom gotovih proizvoda od sekundarnih sirovina utiče se na smanjenje utrošaka sirovina iz prirodnih resursa. Šta vaše ćerke firme proizvode od prerađenih sekundarnih sirovina?

„Reciklažom elektronskog i električnog otpada na ovaj način dobijaju se granule gvožđa, aluminijuma, bakra i mesinga sa 99% hemijske čustoće. “Jugo-Impex” odavno se bavi reciklažom obojenih metala, u osnovi čega je reciklaža bakra. Reciklira se bakarni kabl, izvlači bakar, dobija se granulat od koga je naravno, odvojena plastika. U okviru kompanije imamo i livnicu, gde dobijamo poluproizvode. Plastiku koju dobijemo dalje prerađujeo u našoj ćerki firmi – “SNG company” iz koje kao gotov proizvod izlazi čitava paleta horizontalne saobraćajne signalizacije – ležeći policajci, postolja…“

Koliki je procenat iskoristivosti jednog recikliranog frižidera, na primer?

„Izlazni materijali (reciklati) koji se dobijaju reciklažom frižidera su gvozđe, aluminijum, bakar i plastika. Čak 99% sadržine frižidera koji se preda na tretman je nakon reciklaže upotrebljivo za ponovnu upotrebu u vidu navedenih reciklata“.

Hrabri čistači

„Jugo-Impex“ je jedna od 12 članica Udruženja operatera industrijskog i opasnog otpada „Hrabri čistač„. Ciljevi ovog udruženja su unapređivanje i bolje korišćenje domaćih kapaciteta i resursa u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, pružanje najkvalitetnije usluge generatorima otpada, saradnja sa resornim ministarstvima, lokalnom samoupravom i nevladinim organizacijama, kao i saradnja sa medijima, edukacija mladih i podizanje društvene svesti u zaštiti životne sredine“.

Izvor: CorD magazin

Intervju dao: Vujadin Šćekić, direktor kompanije Jugo-impex

Besplatan odvoz elektronskog otpada

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i ubrzo će vas pozvati naša služba za odvoz.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način