NOVO – Besplatan odvoz i reciklaza elektronskog otpada

Elektronski otpad je veoma opasan i često otrovan i kancerogen, pa je njegov tretman i pretvaranje u neopasan otpad veoma skup i zahtevan društveno odgovoran posao.

Jugo-Impex E.E.R., kao kompanija posvećena očuvanju životne sredine koristi  najsavremeniju tehnologiju i mašine za reciklažu i uklanjanja sve vrste elektronskog i električnog otpada iz prirode kroz siguran, efikasan i društveno odgovoran proces.

Besplatno odvozimo vaš elektronski otpad

FIZIČKA LICA

Elektronski otpad je opasan

Električni i elektronski otpad zbog sadržaja materijala koji su kancerogeni ili otrovni (berilijum, kadmijum, olovo, živa) spada u opasan otpad. Ukoliko ovakvi materijali dospeju u zemlju ili vodu, trajno kontaminiraju sredinu i ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi.

Ako imate zastarelu elektronsku opremu: električne kućne aparate ili računarsku opremu, nikako je nemojte baciti. Samo nas kontaktirajte, a mi ćemo doći do vas i besplatno preuzeti sav otpad koji imate, bez obzira na prikupljenu količinu.

Kako sve možete da prijavite da imate elektronski otpad?

  • Popunite na sajtu formular za besplatan odvoz
  • Besplatno pozovite telefonom naš korisnički servis na 0800-085-085, svakog radnog dana od 9h do 20h

Odmah će vas kontaktirati naša služba za besplatan odvoz EE otpada i dogovoriće sa vama sve oko preuzimanja otpada.

Saradnja sa školama:

Spremni smo da napravimo saradnju sa školama i organizujemo prikupljanje elektronskog otpada u okviru školskog kruga.

Na ovaj način, pored  edukacije i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine od opasnog otpada, svim đacima ćemo omogućiti da svoje stare računare, računarsku opremu i kućne aparate odlože na ekološki bezbedan način.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas putem broja telefona 0800-085-085 ili pošaljite e-mail na office@ereciklaza.com.

Saradnja sa nevladinim organizacijama:

Spremni smo i za sardnju sa nevladinim organizacijama, na razvoju  projekata za sakupljanje, tretman i reciklažu elektronskog otpada, kao i za korišćenje recikliranih materijala u daljoj proizvodnji.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas putem broja telefona 0800-085-085 ili pošaljite e-mail na office@ereciklaza.com.

PRAVNA LICA

Zakonske obaveze u vezi elektronskog otpada

U skladu sa važećim zakonskim propisima i normama, po ISO standardu, neophodno je da kompjuteri, štampači, kancelarijske mašine, bela tehnika i sva ostala srodna oprema bude zbrinuta na profesionalan način i od strane ovlašćenih operatera.

Po donošenju Zakona o upravljanju otpadom (SL.GL.RS broj 36/09), sva pravna lica su obavezna da neupotrebljivu, odbačenu elektronsku i električnu opremu predaju na reciklažu ovlašćenom operateru.

Po računovodstvenom zakonu, ako se rashodovana električna i elektronska oprema uništava bez dokaza da je odložena u skladu sa zakonom, na istu se obračunava PDV, uz napomenu da se time krše odredbe zakona o postupanju sa otpadom (Privredni savetnik, novembar 2010.g str.114). A ukoliko se ova rashodovana oprema predaje ovlašćenom operateru NE PLAĆA SE PDV.

Po donosenju uredbe o “Proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“ preduzeće Jugo-Impex E.E.R. sve usluge preuzimanja, transporta, skladištenja i reciklaže vrši BESPLATNO.

Šta dobijate predajom elektronskog otpada?

Predajom svoje zastarele elektronske opreme kompaniji Jugo-Impex E.E.R. ostvarujete sledeće prednosti:

  • Stičete mogućnost knjigovodstvenog otpisivanja opreme i oslobađanje  od plaćanja PDV-a
  • Poštujete zakonsku proceduru o odlaganju opasnih materijala
  • Štedite neophodni radni prostor u kompaniji
  • Podržavate racionalnu upotrebu prirodnih resursa
  • Pomažete proces razvoja ekološke svesti u Srbiji

Kako sve možete da prijavite da imate elektronski otpad?

  • Popunite na sajtu formular za besplatan odvoz
  • Besplatno pozovite naš korisnički servis na 0800-085-085, svakog radnog dana od 9h do 20h

Odmah ćemo vas kontaktirati i dogovoriti preuzimanje otpada.
Nakon preuzimanja elektronskog otpada od vas, Jugo-Impex E.E.R. vam izdaje Dokument o kretanju opasnog otpada i zapisnik o primopredaji, koji vam omogućava da knjigovodstveno otpišete amortizovanu EE opremu.

Kontakt

Pošaljite nam email
office@ereciklaza.com
Pozovite nas
0800-085-085
radnim danom od 09h do 16h!
Želite da postanete naš partner?
Pošaljite nam email sa vašim kontakt podacima