Kontakt

EE otpad spade u kategorije opasnog otpada. Da bi smo očistili Srbiju moramo da radimo zajedno.

Ukoliko želite da saznate više o knjigovodstvenim propisima u vezi EE otpada, procesu reciklaže, kako da poslujete sa nama ili ako želite da pokrenete projekat u vašem kraju, pošaljite nam e-mail.

Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo odmah na sva vaša pitanja ili komentare.

Ako ste:

  • komunalno preduzeće
  • otpad sekundarnih sirovina
  • proizvođač ili uvoznik električnih ili elektronskih uredjaja I IT opreme
  • deponija ili privatni sakupljač
  • želite da pokrenete komercijalno sakupljanje
  • jednostavno brinete o svom okruženju i sakupili ste ee otpad ili imate stari uredjaj

Pošaljite nam mail ili nas pozovite telefonom i mi ćemo odmah organizovati odvoz EE otpada.