Vesti

Šta je ISO 9001:2000 standard?

Postizanje visokog stepena kvaliteta sve više dobija na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svetskom tržištu. Za ulaznicu na tržište više nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2000. Sistem menadžmenta kvaliteta je ujedno i jedini standard koji se može koristiti


5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine svake godine se obeležava 5. juna. Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1972. godine radi obeležavanja otvaranja konferencije o životnoj sredini održanoj u Stokholmu. Obeležavajući Svetski dan životne sredine, Ujedinjene nacije stimulišu podizanje svesti o značaju životne sredine i podstiču političku angažovanost i


Spisak značajnijih evropskih ekoloških organizacija

Zemlja                          Organizacija                                   Internet adresa Velika Britanija        Valpak                                           www.green-dot.org.uk Turska                          Cevko                                             www.cevko.org.tr Švedska                        Repa                                              www.repa.se Španija                         Ecoembes                                      www.ecoembes.com Slovenija                      SloPak                                            www.slopak.si Slovačka                       Envi-Pak                                         www.envipak.sk Republika Češka


Reciklaza IT i elektronske opreme

Ukoliko su Vam kancelarije i skladišni prostori puni iskorišćene računarske opreme sa kojom više ne znate šta ćete možete se obratiti office@ereciklaza.com reciklažnom centru koji će organizovati utovar, transport i prijem vaših: CRT monitora, TFT monitora, PC računara, Lap top računara, Tastatura i miševa, Laserskih, Ink jet/matričnih štampača, Skenera, Ostalih perifernih


Reciklaža katodnih cevi

Reciklaža elektronike na kraju životnog veka je društveni problem čija važnost raste. Javna svest o ovom problemu je sve veća i ova problematika privlači sve veću pažnju i medija i državnih organa. U tom smislu „Agencija za reciklažu Republike Srbije“ finansirala je izradu studije „Program uspostavljanja sistema reciklaže otpadne elektronske


Ekologija svesti

Sklad odnosa Čovek – Prostor Trenutak u kome se nalazimo, sve ono što se događa ljudskom rodu i sveopštem životu na planeti Zemlji, vodi nas ka tome da treba, odnosno moramo, na sasvim nov način posmatrati sebe, okolinu i ovaj svet. Ovakvom stanju poremećene ekološke ravnoteže sa kojim smo suočeni


WEEE direktiva – Direktiva o električnom i elektronskom otpadu

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiva teži da poboljša upravljanje električnim otpadom i da podstakne proizvođače da proizvode uređaje imajući u planu njihovu reciklažu. Ključni deo ove Direktive jeste da su proizvođači odgovorni za troškove vezane za sakupljanje, obnavljanje i reciklažu i tretman električnog otpada. RoHS direktiva dopunjuje WEEE


Otkup elektronskog otpada (starih televizora)

Očekuje se, tačnije desiće se u narednih nekoliko godina, ogroman porast količine elektronskog otpada (e-otpad, eng. e-waste) nastalog zamenom starih analognih televizora novijim uređajima. Eksperti ono što se događa u svetu i što će se desiti kod  nas čak nazivaju „cunamijem elektronskog otpada“ nezapamćenih razmera, a stare televizore ocenjuju kao


Povećanje količine elektronskog otpada

Sa gledišta ekologije i očuvanja životnog prostora jedan od najvećih globalnih svetskih problema je elektronski otpad. Specifičnost elektronskog otpada je njegova složenost i brzina kojom elektronski proizvodi zastarevaju i bivaju zamenjeni novim. Osim toga elektronski otpad je vredan izvor sekundarnih sirovina, a sa druge strane toksičan ukoliko je nepravilno tretiran.


Zašto reciklirati elektronski otpad?

Elektronski otpad (od računara, televizora, telefona, fax aparata i slično) svrstava se u opasan otpad. Reciklaža elekrtonskog otpada je jako kompleksna jer postoji veliki broj različitih sirovina na relativno malom prostoru (na jednoj elektronskoj tkz. „štampanoj“ ploči velicine 20 x 20 cm nekada se može naći i preko 100 različitih