Vesti

Otkup elektronskog otpada (starih televizora)

Očekuje se, tačnije desiće se u narednih nekoliko godina, ogroman porast količine elektronskog otpada (e-otpad, eng. e-waste) nastalog zamenom starih analognih televizora novijim uređajima. Eksperti ono što se događa u svetu i što će se desiti kod  nas čak nazivaju „cunamijem elektronskog otpada“ nezapamćenih razmera, a stare televizore ocenjuju kao


Povećanje količine elektronskog otpada

Sa gledišta ekologije i očuvanja životnog prostora jedan od najvećih globalnih svetskih problema je elektronski otpad. Specifičnost elektronskog otpada je njegova složenost i brzina kojom elektronski proizvodi zastarevaju i bivaju zamenjeni novim. Osim toga elektronski otpad je vredan izvor sekundarnih sirovina, a sa druge strane toksičan ukoliko je nepravilno tretiran.


Zašto reciklirati elektronski otpad?

Elektronski otpad (od računara, televizora, telefona, fax aparata i slično) svrstava se u opasan otpad. Reciklaža elekrtonskog otpada je jako kompleksna jer postoji veliki broj različitih sirovina na relativno malom prostoru (na jednoj elektronskoj tkz. „štampanoj“ ploči velicine 20 x 20 cm nekada se može naći i preko 100 različitih