Vesti

Reciklirano 15 tona za četiri dana

U našu fabriku „E-reciklaža“, koja je prošle subote otvorena u Nišu, stigao je prvi kontingent od 15 tona električnog i elektronskog otpada Hipo Alpe Adrija banke iz Beograda. Ova količina stigla je u fabriku samo posle četiri dana od otvaranja. – Monitori, serveri, klime, telefoni i ostala rashodovana osnovna sredstva Hipo banke


Fabrika reciklaže

Otvorena fabrika za reciklažu elektronskog otpada u Nišu, u kojoj će se godišnje prerađivati 5.000 tona otpada. Zelena ekonomija jedina otvara nova radna mesta, a naš cilj je da do sredine 2012. u reciklažnoj industriji bude otvoreno 10.000 novih radnih mesta, istakao ministar Oliver Dulić. Ministar životne sredine i prostornog


Fabrika za reciklažu električnog otpada

U Nišu će u subotu biti otvorena fabrika za reciklažu električnog i elektronskog otpada u kojoj će se na godišnjem nivou preraditi 5.000 tona ovog opasnog otpada. Fabrika je izgrađena po najsavremenijim ekološkim standardima EU, što je do sada, najveća grinfild investicija u ovoj oblasti u Srbiji – izjavio je


Otkup EE otpada

EE otpad ili električni i elektronski otpad je električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i uslužnim delatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva, otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (industriji, zanatstvu i slično),


Reciklaža

Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišcenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Veoma je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. U recikliranje spada sve što može ponovo


Otkup TA peći

Električne termoakomulacione peći proizvodnje FETP Magnohrom namenjene su za zagrevanje stambenih i poslovnih prostorija. Standardne termoakomulacione peći se izrađuju u rasponu snage od 2-6 kW.


Sajam reciklaže i nastup Ereciklaže

Ucešće Kompanije Jugo-Impex E.E.R. Na Sajmu Reciklaže I Energetike Sajam reciklaze je za nas bila sjajna prilika za predstavljanje potpuno nove fabrike za reciklažu električnog i elektronskog otpada, sa najnovijim linijama za degasigikaciju rashladnih uredjaja, preradu kablova i monitora. Dizajnirali smo i pustili u rad najsavremeniju liniju za manuelnu demontažu


Reciklaža elektronskog otpada u Srbiji

Elektronski otpad spada u kategoriju opasnog otpada i ne sme se odlagati na komunalne deponije, već se mora isključivo nositi u reciklažne centre. Veliki broj građana širom Srbije, i pored ekološki razvijene svesti i volje da preda na reciklažu elektronski otpad, nije u mogućnosti to da učini, usled ne postojanja