Vesti

Kriogena kondenzacija

Regeneracija vrednih organskih materijala i prečišćavanje otpadnog vazduha. Udovoljavanje zahtevima ekološkog zakonodavstva postaje značajan problem kada dođe do prečišćavanja izduvnih gasova ili regeneracije dragocenih isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Kriogena kondenzacija sa tečnim azotom je fleksibilan, rentabilan proces koji se može koristiti u širokom opsegu aplikacija: Prečišćavanje tokova veoma koncentrovanih izduvnih


Reciklaža računara kod nas i u svetu

Računar sa svim opasnim supstancama koje se nalaze u njemu predstavlja ustvari hemijsku bombu. Izraz hemijska bomba ukazuje na opasne učinke olova i žive na zdravlje koji su već dobro poznati. Naime, samo 1/70 male kašičice žive može zagaditi jezero površne 12 hektara u tolikoj meri da ribe u njemu


Odbačeni računari

Odbačeni računari ili drugi elektronski uređaji su dragocen izvor za sekundarne sirovine, ako se pravilno tretiraju. Ako se ne tretiraju pravilno, oni su izvor toksina i kancerogenih materija. Brza promena tehnologije, niska nabavna cena, a planirana zastarelost, doveli su do brzorastućeg viška računara ili drugih elektronskih komponenti širom sveta.


Recikliranje aluminijuma

Posle čelika, aluminijum je najkorišćeniji metal širom sveta i trenutno jedna trećina ovog materijala potiče iz reciklaže. Godine 1972. reciklirano je 24 hiljada tona upotrebljenih elektronskih uređaja. Do 2005. količina je porasla na preko 879 hiljada tona – skoro 37 puta više. Težina elektronskih i električnih uređaja prilikom prevoza je


Šta je to Pur Pena?

Kada je u pitanju reciklaža rashladnih uređaja kao jedan od reciklata dobija se Pur Pena. Mnogi nisu sigurni šta Pur Pena zapravo predstavlja i od čega je sačinjena. U nastavku teksta možete se detaljnije upoznati sa sastavom ove neverovatno korisne komponente u mnogim industrijama.


CRT monitori kao opasan elektronski otpad

CRT monitori predstavljaju jedan od primera e-otpada koji sadrži mnogo otrovnih materija, vrlo škodljivih za ljude i okolinu ukoliko se ne recikliraju na adekvatan način, te su tako u mnogim državama klasifikovani i kao opasan elektronski otpad.


Koliko ima elektronskog otpada?

Još 1994. godine procenjeno je da je 20 miliona računara u svetu zastarelo, a ukupna količina elektronskog otpada procenjena je na 7 miliona tona. Elektronski otpad je jedna od kategorija gde se svake godine njegova količina višestruko uvećava. Ta brojka se 2004. godine popela na 100 miliona računara.


Kako se stvara elektronski otpad?

Elektronski otpad stvaraju tri glavne grupe: • domaćinstva i mala preduzeća, • velika preduzeća, institucije i vlade, • proizvođači originalne opreme. Domaćinstva i mala preduzeća rešavaju se elektronskih i električnih uređaja, a posebno računara, ne iz razloga što je oprema pokvarena nego jednostavno zato što je napretkom tehnologije postala zastarela.


Mašina za reciklažu katodnih cevi

Stalno rastuće količine elektronskog i električnog otpada nameću i stalna ulaganja u znanja i tehnologije potrebne za reciklažu. Veliki deo ee-otpada čine TV prijemnici i monitori čiji je sastavni deo katodna cev koja zbog svog specifičnog sastava mora tretirati na određen način.


Elektronski i električni otpad

Elektronski i električni otpad spada u kategoriju opasnog otpada. Obuhvata sve vrste uređaja klasifikovanih u 10 kategorija, od malih i velikih kućnih aparata, IT opreme, preko rasvetne opreme, elektronskih igračaka do medicinskih uređaja, kao i fluorescentne cevi.