Vesti

Eko-simboli i njihovo značenje

Sa brojnim simbolima reciklažne industrije se susrećemo svakodnevno. Oni se nalaze utisnuti na gotovo svim predmetima koji čine našu svakodnevnicu. Mogu se naći na različitim pakovanjima i objasniti čitav niz bitnih informacija vezanih za odredjenu ambalažu: da li se predmet može reciklirati, kako se najbolje može odložiti, da li je


Neobične stvari koje se mogu reciklirati

Kada pomislimo na recikliranje, najčešće nam na pamet padaju staklo, plastika, papir i e otpad. Medjutim, postoji čitava lista neobičnih predmeta koji Vam sigurno ne padaju na pamet a mogu se reciklirati. Priča o recikliranju neobičnih predmeta otvara brojne bizns mogućnosti i uveliko je aktuelna u nekim zemljama sveta.


Da li ste čuli za OLED?

Štetni uticaj električnog i elektronskog otpada je već ustanovljena naučna činjenica. Upravo zbog toga se naučnici širom sveta radije bave pronalaženjem i osmišljavanjem načina za redukciju e-otpada.


Da li japanski model može rešiti problem e-otpada?

Nesavesno i nekontrolisano gomilanje e-otpada postalo je ekološki problem svetskih razmera. Politički moćne i tehnološki napredne države se na različite načine bore sa ovim problemom, sa manje ili više uspeha. Ipak, čini se da je najefikasnije rešenje došlo iz Japana.


Novine u reciklažnoj industriji: biorazgradivi materijali

Tehnologija proizvodnje biorazgradivog materijala svakodnevno napreduje, a novine se rapidno prihvataju i primenjuju u proizvodnji, medicini i pakovanju proizvoda. Poznato je da biorazgradiva plastika već donela veliki ekološki pomak i benefit. Ali, šta je sa elektronskim i električnim aparatima?


Pogled na tržište elektronskog otpada

Brzi rast i popularnost kućne elektronike, od laptopa preko pametnog telefona do televizora sa ravnim ekranom, pretvorili su svet elektronike u globalnu industriju vrijednu milijarde dolara. Tehnološki napredak dovodi do razvoja još jednog fenomena a to je stvaranje ogromne količine e otpada koju čine zastareli uredjaji.