Vesti

11 Interesantnih činjenica o E otpadu

Iako se skoro 100% e-otpada može se reciklirati, većina otpada ne stigne do procesa reciklaže. Recikliranjem e-otpada oporavljaju se mnogi resursi i smanjuje otpuštanje velike količine toksičnih hemikalija u okolinu. Supstance kao što su olovo, kadmijum i živa u elektronskom otpadu su izuzetno opasne po zdravlje, jer mogu uzrokovati teška


Novogodišnje eko odluke

Zajedno sa hiperprodukcijom u domenu elektronske industrije, neprestano se pojačava i proizvodnja e-otpada. Naučnici predvidjaju da će količina e-otpada, u 2019. godini, prevazići 69 miliona tona. Odgovornost povodom nekontrolisanog uvećanja e-otpada i nesavesnog delanja moramo svi preuzeti. Zbog toga Vam savetujemo da, na kraju ove godine, donesite odluke koje će


Top 5 ekološki prihvatljivih gedžeta

Svakodnevica savremenog čoveka nezamisliva je bez redovne upotrebe gedžeta i ostalih elektronskih uredjaja. Elektronika olakšava, unapredjuje i ubrzava naše svakodnevno delanje. Ipak, tamna strana ovog civilizacijskog napretka jeste nekontrolisano gomilanje e-otpada, koje ozbiljno ugrožava zdravlje naše planete. Kako pomiriti prednosti i mane elektronskih uredjaja?


Novi E talas

Savremeni uredjaji dizajnirani su na taj način da budu svima raspoloživi i lako zamenjivi, te ćemo umesto da ih popravimo, uvek pre posegnuti za kupovinom novog.


E-reciklaža na Forumu naprednih tehnologija

Na 4. Forumu naprednih tehnologija u Nišu panel diskusiju na temu primene High-Tech rešenja u industriji upotpunilo je prisustvo kompanija koje daju pozitivan primer u implementaciji tehnoloških dostignuća, a u kojima, po rečima samih učesnika panela, na ovoj teritoriji E-reciklaza prednjači.


Zero waste filozofija

Zero waste filozofija odnosi se na plansko rukovanje otpadom sa ciljem ocuvanja zdravlja, prirodnih resursa i životne sredine. Ideja iza ovog pokreta je potpuna eliminacija otpada kroz proces reciklaze ili ponovne upotrebe.


99 % Švedske

Odavno je ustanovljeno da je reciklaža jedino prihvatljivo rešenje za problem elektronskog i električnog otpada, ali i otpada bilo koje vrste. U svetu, skoro da ne postoji država koja ne pristupa ozbiljno problemu otpada i ne neguje kulturu reciklaže. Da li neka država u ovoj borbi prednjači?


Eko-simboli i njihovo značenje

Sa brojnim simbolima reciklažne industrije se susrećemo svakodnevno. Oni se nalaze utisnuti na gotovo svim predmetima koji čine našu svakodnevnicu. Mogu se naći na različitim pakovanjima i objasniti čitav niz bitnih informacija vezanih za odredjenu ambalažu: da li se predmet može reciklirati, kako se najbolje može odložiti, da li je