Vesti

Korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji

Srbija ima velike potencijale kada je reč o obnovljivim izvorima energije, koji su procenjeni na 5 miliona tona ekvivalenta nafte godišnje, kaže Oliver Dulić. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dodaje da je samo mali deo toga iskorišćen. On je u intervju aprilskom broju časopisa Američke privredne komore u


Jugo – Impex EER na sajmu ekologije

Drugi po redu sajam ekologije Eco Expo 2012 Beograd održan je 1. i 2. marta. Na ovom međunarodnom sajmu se okupilo preko 100 preduzeća iz Srbije i regiona sa ciljem da se međusobno povežu i pokrenu nove projekte za zaštitu životne sredine, a regionalni predstavnici su imali prilike da u


Frižideri reciklaža

Zakon o upravljanju otpadom nalaže da se otpadni elektronski i električni uređaji moraju odvojeno sakupljati radi njihovog tretmana. Takođe, sve tečnosti iz starih električnih uređaja moraju biti odvojene i tretirane na propisani način.


Stari frizider

Evropska unija proglasila je elektronski i električni otpad za najopasniji od svih, a smatra se da ta vrsta otpada ima najveću tendenciju rasta, uvećavajući se čak tri puta brže od komunalnog otpada.


Ereciklaža zeleni partner Microsoft Sinergije 2011.

Ereciklaža – zeleni partner Sinergije će i ove godine prisustvovati IT konferencijiMicrosoft Sinergija. Ova 11. po redu, najveća Microsoft-ova konferencija u Jugoistočnoj Evropi, održaće se od 18. do 20. oktobra 2011. u Centru “Sava” u Beogradu, pod sloganom New energy, a više informacija o celom skupu možete pročitati u magazinu


Zašto je opasan elektronski otpad?

Brz razvoj tehnologije doprineo je da potrošači retko kad odnose neispravne aparate na popravku, već ih jednostavno zamenjuju novim, pošto je to jednostavnije i uglavnom znatno jeftinije. Pri tome mnogobrojni stari aparati završe kao otpad, iako se čak 90% tog elektronskog otpada može iskoristiti i ponovo upotrebiti.


Proces reciklaže aluminijuma

Aluminijum je najkorišćeniji metal širom sveta i trenutno jedna trećina ovog materijala potiče iz reciklaže. Proces reciklaže aluminijuma, odnosno aluminijumskog otpada je prilično jednostavan, a i daleko  je jeftiniji od vađenja čistog Al iz rude boksita. Tokom ovog procesa se troši i mnogo manja količina energije nego što je potrebno


Otkup televizora i računara

Razvoj savremenog društva doveo je do munjevitog razvoja i sve veće zastupljenosti električnih uređaja u svakodnevnom životu. Oni se nalaze svuda oko nas, brzo im se unapređuju performance, sve češće se menjaju, pa automatski sve veći broj ovih uređaja spontano postaje zastarela oprema koja se više nikada neće koristiti.


Očistimo Srbiju

Kompanija za reciklažu električnog i elektronskog otpada E-Reciklaža i NVO Zeleni Ključ u subotu, 4. juna pozvale su građane Niša da donesu električni i elektronski otpad do njihovih kontejnera, koji su se nalazili u svim opštinama na teritoriji grada. Na ovaj način građani su mogli da se oslobode otpada opasnog