Vesti

Eko-punjači

Bez gedžeta, poput mobilnih telefona, laptopova i tableta, život je danas nezamisliv. Personalni elektronski uredjaji nam omogućavaju svakodnevnu komunikaciju i olakšavaju svakodnevne poslove. Ipak, da bi bili funkcionalni, gedžeti moraju jedan deo dana provesti na punjaču.


Tri zelena rešenja za stari pametni telefon

Pametni telefoni su već postali neizostavni deo svakodnevice savremenog čoveka. Kako se usložnjavaju i umnožavaju čovekove potrebe i svakodnevne aktivnosti, tako se i funkcionalnosti pametnih telefona nadgradjuju. U skladu sa večito važećem imperativom novine, usavršeni modeli pametnih telefona se neprestano plasiraju na tržište.


11 Interesantnih činjenica o E otpadu

Iako se skoro 100% e-otpada može se reciklirati, većina otpada ne stigne do procesa reciklaže. Recikliranjem e-otpada oporavljaju se mnogi resursi i smanjuje otpuštanje velike količine toksičnih hemikalija u okolinu. Supstance kao što su olovo, kadmijum i živa u elektronskom otpadu su izuzetno opasne po zdravlje, jer mogu uzrokovati teška


Novogodišnje eko odluke

Zajedno sa hiperprodukcijom u domenu elektronske industrije, neprestano se pojačava i proizvodnja e-otpada. Naučnici predvidjaju da će količina e-otpada, u 2019. godini, prevazići 69 miliona tona. Odgovornost povodom nekontrolisanog uvećanja e-otpada i nesavesnog delanja moramo svi preuzeti. Zbog toga Vam savetujemo da, na kraju ove godine, donesite odluke koje će


Top 5 ekološki prihvatljivih gedžeta

Svakodnevica savremenog čoveka nezamisliva je bez redovne upotrebe gedžeta i ostalih elektronskih uredjaja. Elektronika olakšava, unapredjuje i ubrzava naše svakodnevno delanje. Ipak, tamna strana ovog civilizacijskog napretka jeste nekontrolisano gomilanje e-otpada, koje ozbiljno ugrožava zdravlje naše planete. Kako pomiriti prednosti i mane elektronskih uredjaja?


Novi E talas

Savremeni uredjaji dizajnirani su na taj način da budu svima raspoloživi i lako zamenjivi, te ćemo umesto da ih popravimo, uvek pre posegnuti za kupovinom novog.


E-reciklaža na Forumu naprednih tehnologija

Na 4. Forumu naprednih tehnologija u Nišu panel diskusiju na temu primene High-Tech rešenja u industriji upotpunilo je prisustvo kompanija koje daju pozitivan primer u implementaciji tehnoloških dostignuća, a u kojima, po rečima samih učesnika panela, na ovoj teritoriji E-reciklaza prednjači.


Zero waste filozofija

Zero waste filozofija odnosi se na plansko rukovanje otpadom sa ciljem ocuvanja zdravlja, prirodnih resursa i životne sredine. Ideja iza ovog pokreta je potpuna eliminacija otpada kroz proces reciklaze ili ponovne upotrebe.


99 % Švedske

Odavno je ustanovljeno da je reciklaža jedino prihvatljivo rešenje za problem elektronskog i električnog otpada, ali i otpada bilo koje vrste. U svetu, skoro da ne postoji država koja ne pristupa ozbiljno problemu otpada i ne neguje kulturu reciklaže. Da li neka država u ovoj borbi prednjači?