Vesti

Stilski nakit kompanije Dell

U mnogim od prethodnih blogova pominjali smo koliku vrednost nosi e otpad. Često su u njemu zarobljene sirovine, koje su na ceni, poput zlata, platine, paladijuma i srebra. Veoma mali procenat ovih plemenitih materijala biva spasen. Na primer, neodgovornim odbacivanjem elektronike dolazi do gubitka zlata u vrednosti od neverovatnih 60


3 razloga da ozelenite Vaše poslovanje

Bilo da se radi o savremenoj IT kompaniji ili tradicionalnoj berbernici, poslovanje je danas nezamislivo bez elektronskih uređaja. Pored toga što svaki poslovni objekat poseduje kompjuter, u mnogim kancelarijama se mogu naći i drugi elektronski uređaji poput televizora, štampača ili aparata za kafu. Stoga, pitanje koje se neizbežno nameće svakom

Crveni kontejner

Živimo u doba kada društvo beleži nezapamćene rekorde u potrošnji. Ne postoje izgledi da će ovaj trend  stagnirati u bližoj budućnosti. Činjenica je da se sve lakše upuštamo u kupovinu, bilo da je ona zaista  neophodna ili je jedan u nizu hirova. Zbog dobro poznate sprege ponude i potražnje, hiperprodukcija

Vrste e-otpada

Poznato je da pojam e-otpada obuhvata elektronske i električne uređaje poput računara, televizora, monitora, mobilnih telefona, frižidera koji nisu više u upotrebi. Ipak, ponuđena definicija može biti samo uvod u širi narativ o e-otpadu.


Hijerarhija E Recikliranja

Verovatno ste čitajući o recikliranju naišli na skraćenicu RRR. Skraćenica se čita kao Recovery, Reuse i Recycle, što u prevodu znači Oporaviti/Popraviti, Ponovo upotrebiti i Reciklirati a odnosi se na tri zlatna pravila recikliranja. Kako bismo iza sebe ostavljali što manje otpada, najbolje je da ih se pridržavamo.


Šta se krije u Vašem kompjuteru? Ekološki rizici kompjuterskog otpada

Kompjuteri su odavno postali neizostavni deo naših života. Kao savršeno sredstvo za uspostavljanje i održavanje komunikacije, obavljanje poslovnih obaveza, ali i za puku razonodu, kompjuteri olakšavaju i oplemenjuju svakodnevno delanje. Ipak, pored svih pobrojanih benefita, ovo tehnološko dostignuće povlači sa sobom i brojne ekološke rizike.


Kad reciklaža postane umetnost

Negativne posledice nekontrolisanog gomilanja e-otpada su danas stvar opšteg znanja. Ipak, u svetu se i dalje reciklira samo 15 do 20% od ukupne količine ekeltronskog i električnog otpada. Kako bi podigli svest o neophodnosti reciklaže, grupa umetnika je odlučila da paletu i četkicu zameni otpadnim materijalima, te da upravo u

Najčešće vrste otpada na deponijama i u okeanima

Iako živimo u naprednom društvu, čiji se pojedinci na sve načine trude da unaprede način upravljanja otpadom, deponije su i dalje česta pojava. Postoje razne vrste deponija, nekima od njih upravljaju države, te su kontrolisane, za razliku od divljih deponija koje preplavljuju staništa, zagađuju ih i uništavaju floru i faunu.

Zašto je važno reciklirati kompjuterske monitore?

Kompjuteri su danas dostupni i zahvaljujući brzom rastu tehnologije, koriste se u gotovo svim oblastima rada. Kompjuterski monitori su popularni i mnogi modeli dostupni su po pristupačnim cenama, pa ih zato često kupujemo i menjamo. Međutim, kada dođe vreme za zamenu, mnogi zaborave na recikliranje. Podaci pokazuju da je npr.

E otpad – 5 najčešće postavljanih pitanja

E otpad predstavlja goreću temu poslednjih deset godina. Malo je osoba koje nisu upoznate sa ovom pošasti 21. veka. Kako bismo Vam još više približili svet elektronskog otpada, pokušaćemo da odgovorimo na neka od  najčešće postavljanih pitanja. 1. Šta je e otpad? E otpad predstavlja sve elektronske i električne uređaje