Vesti

Prvi nemačko-srpski Forum za reciklažu i upravljanje otpadom

Prvi nemačko-srpski Forum o upravljanje otpadom

Prvi nemačko-srpski “Forum za reciklažu i upravljanje otpadom” koji organizuje Federalno Ministarstvo ekonomije i energetike Republike Nemačke održava se 3. i 4. novembra u hotelu Falkensteiner u Beogradu. Kompaniju Jugo-Impex Ereciklaža na konferenciji predstavlja Ninoslav Milenković, generalni direktor E-reciklaže.


Zašto recikleri ne dobijaju novac

Reciklaža vozila

Primenom novog Zakona o inspekcijskom nadzoru nadamo se da će se urediti jedan od ključnih problema sa kojima se suočava reciklažna industrija u Srbiji, a to je siva ekonomija, odnosno preduzeća koja se bave reciklažom, a za tu delatnost nemaju dozvolu države.