Vesti

Pogled na tržište elektronskog otpada

Brzi rast i popularnost kućne elektronike, od laptopa preko pametnog telefona do televizora sa ravnim ekranom, pretvorili su svet elektronike u globalnu industriju vrijednu milijarde dolara. Tehnološki napredak dovodi do razvoja još jednog fenomena a to je stvaranje ogromne količine e otpada koju čine zastareli uredjaji.


Svetski dan staništa

Prvi ponedeljak u oktobru, kao i svake godine, rezervisan je za Svetski dan staništa. Tema, na koju nam ovog puta Ujedinjene nacije skreću pažnju, je „Upravljanje čvrstim otpadom u zajednici“.


Pravne regulative vezane za upravljanje e-otpadom

Poznato je da nemarno odlaganje dotrajalih i neupotrebljivih elektronskih i električnih uredjaja može imati fatalne ekološke posledice, kao i da može trajno narušiti zdravlje ljudi i životinja. Ipak, adekvatno upravljanje e-otpadom nemoguće je uspostaviti bez odredjenog pravnog okvira. U ovom članku, predstavljamo Vam ključne medjunarodne pravne regulative i sporazume koji


Obeležen Dan bez automobila

Dan bez automobila se obeležava širom planete 22. septembra. Cilj ove akcije jeste da skrene pažnju na sve veću zagadjenost vazduha, te da ohrabri ljude da što češće koriste prevozna sredstva koja nisu bazirana na fosilnom gorivu, ali i da češće pešače.


Recikliranje – pitanje kulture

Mogli bismo da kažemo da je recikliranje već svima dobro poznata tema.  O recikliranju se govori decenijama unazad. Iako je svima manje-više poznato koje su prednosti recikliranja kao i posledice sa kojima se suočavamo ukoliko ne recikliramo,  većina ljudi i dalje ne reciklira.


Internacionalni dan očuvanja ozonskog omotača

U nedelju 16. septembra obeležen je Internacionalni dan očuvanja ozonskog omotača. Sa obeležavanjam ovog bitnog datuma krenulo se po odluci Generalne skupština Ujedinjenih nacija. Ova odluka doneta je 1994. godine, u znak sećanja na 1987. godinu, kada su nacije potpisale Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.


Igra reciklaže: vodič za roditelje

Potreba za reciklažom je nepobitna: recikliranje dovodi do očuvanja životne sredine i zdravlja planete, ali donosi i raznovrsne ekonomske benefite koji se ostvaruju preko modernog rudarstva i otvaranja novih radnih mesta. Savremeni čovek prihvata značaj reciklaže kao gotovu činjenicu. No, kako objasniti najmladjima medju nama smisao i značaj reciklaže?


Top 10 najvećih proizvodjača e otpada na svetu

Poznato je da savremeno doba karakteriše hiperprodukcija elektronskih i električnih uredjaja. Primera radi, statistički podaci iz 2014. ukazuju da broj mobilnih telefona premašuje broj stanovnika u 7 zemalja: Finskoj, Australiji, Japanu, Švedskoj, Južnoj Koreji i SAD-u. Ali, šta se dešava kada poslednja reč tehnike postane jučerašnji, prevazidjeni model, kada aparat


Energetski efikasni uredjaji

Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije koji je usvojen 15. marta 2013. godine u Republici Srbiji, proizvodi koji troše električnu energiju moraju da poseduju propisane oznake energetske efikasnosti.  To se pre svega odnosi na kućne uredjaje, kao što su mašine za pranje i sušenje veša, televizori, rashladni uredjaji, uredjaji za