Vesti

Problemi elektronskog i e-otpada

Elektronika poseduje jedinstvene karakteristike zbog čega je njena proizvodnja i upotreba praćena mnogobrojnim rizicima kako za životnu sredinu, tako i za celokupno društvo. Takodje, ekektronski proizvodi kao otpad predstavljaju veliki problem i izazov za čitavu planetu. Ubrzana proizvodnja elektronskih uredjaja utiče na prekomerno stvaranje e-otpada što našu planetu dovodi u


Koje su opasne materije elektronskog otpada?

Elektronski uredjaji su kompleksna mešavina od nekoliko stotina materijala. Mnogi od njih sadrže toksične teške metale, kao i opasne hemikalije, koje mogu prouzrokovati zdravstvene i ekološke posledice velikih razmera, ukoliko se reciklaža uredjaja ne obavi na pravilan način.


Recikliranje školskog elektronskog otpada

Previše svakodnevnih poslova koji zaokupljaju nastavnike u školama, ne dozvoljavaju da se u velikoj meri povede računa o sakupljanju i recikliranju mnogobrojnog elektronskog otpada. Stoga se zaposleni pitaju šta uraditi sa starim školskim uredjajima kojima životni ciklus neminovno ističe?


Recikliranjem mobilnih telefona čuvamo životnu sredinu i štedimo energiju

Mobilni telefoni sačinjeni su od raznih dragocenih metala, bakra i naravno plastike. Recikliranjem starih uredjaja ovi materijali se mogu ekstrahovati i ponovo upotrebiti, čime se štiti životna sredina od zagadjenja i oslobadjanja štetnih gasova u atmosferu. Ipak, mali procenat mobilnih telefona bude recikliran. U Sjedinjenim Američkim Državama, na primer, svega


Efekti e-otpada

Da li ste se ikada zapitali na koji način ogromna količina električnog i elektronskog otpada utiče na životnu sredinu i našu planetu?


Kako je Japan rešio problem elektronskog otpada?

Napori koje Japan ulaže u reciklažu elektronskog otpada privlače pažnju celog sveta. Poredjenja radi, godišnje Japan reciklira više od 2 miliona tona elektronskog otpada godišnje a Sjedinjenje Američke Države samo 679,000 tona godišnje. Možemo li da učimo iz pozitivnog primera Japana?


Koja se elektronika može reciklirati?

Reciklaža je postala sastavni deo naše svakodnevice, a termini poput „smanjivanje, ponovna upotreba, recikliranje“ postali su uobičajeni u govoru. Manje-više, naučili smo i još učimo kako da recikliramo proizvode, kao što su staklene flaše, karton, limenke i ostalo, ali na koji način reciklirati e-otpad? Imajući u vidu ubrzani rast novih