Vesti

Metode recikliranja

Reciklažu elektronskih i električnih uređaja može sprovoditi individua ili kompanija. U zavisnosti od toga ko se opredeljuje, ko organizuje i, u krajnjoj instanci, sprovodi recikliranje, razlikujemo dve vrste reciklaže – individualnu (reciklažu potrošača) i korporativnu.


Da li će 5G tehnologija uticati na E otpad?

Jedna od gorućih tema iz sveta tehnologije jeste svakako peta generacija bežične mrežne tehnologije, poznatija kao 5G. Ono što nam 5G obećava jesu mnogo veće aploud (upload) i daunloud (download) brzine, stabilnija konekcija, veća pokrivenost, kao i mogućnost da IoT dostigne svoj puni potencijal.


E-otpad u brojevima

Pojačana proizvodnja i potrošnja elektronike uslovili su i ekspanziju dotrajalih i odbačenih uređaja. Stoga ne treba da čudi da najnovija istraživanja pokazuju da je elektronski i električni otpad trenutno najbrže rastuća vrsta otpada.


Stilski nakit kompanije Dell

U mnogim od prethodnih blogova pominjali smo koliku vrednost nosi e otpad. Često su u njemu zarobljene sirovine, koje su na ceni, poput zlata, platine, paladijuma i srebra. Veoma mali procenat ovih plemenitih materijala biva spasen. Na primer, neodgovornim odbacivanjem elektronike dolazi do gubitka zlata u vrednosti od neverovatnih 60


3 razloga da ozelenite Vaše poslovanje

Bilo da se radi o savremenoj IT kompaniji ili tradicionalnoj berbernici, poslovanje je danas nezamislivo bez elektronskih uređaja. Pored toga što svaki poslovni objekat poseduje kompjuter, u mnogim kancelarijama se mogu naći i drugi elektronski uređaji poput televizora, štampača ili aparata za kafu. Stoga, pitanje koje se neizbežno nameće svakom

Crveni kontejner

Živimo u doba kada društvo beleži nezapamćene rekorde u potrošnji. Ne postoje izgledi da će ovaj trend  stagnirati u bližoj budućnosti. Činjenica je da se sve lakše upuštamo u kupovinu, bilo da je ona zaista  neophodna ili je jedan u nizu hirova. Zbog dobro poznate sprege ponude i potražnje, hiperprodukcija

Vrste e-otpada

Poznato je da pojam e-otpada obuhvata elektronske i električne uređaje poput računara, televizora, monitora, mobilnih telefona, frižidera koji nisu više u upotrebi. Ipak, ponuđena definicija može biti samo uvod u širi narativ o e-otpadu.


Hijerarhija E Recikliranja

Verovatno ste čitajući o recikliranju naišli na skraćenicu RRR. Skraćenica se čita kao Recovery, Reuse i Recycle, što u prevodu znači Oporaviti/Popraviti, Ponovo upotrebiti i Reciklirati a odnosi se na tri zlatna pravila recikliranja. Kako bismo iza sebe ostavljali što manje otpada, najbolje je da ih se pridržavamo.


Šta se krije u Vašem kompjuteru? Ekološki rizici kompjuterskog otpada

Kompjuteri su odavno postali neizostavni deo naših života. Kao savršeno sredstvo za uspostavljanje i održavanje komunikacije, obavljanje poslovnih obaveza, ali i za puku razonodu, kompjuteri olakšavaju i oplemenjuju svakodnevno delanje. Ipak, pored svih pobrojanih benefita, ovo tehnološko dostignuće povlači sa sobom i brojne ekološke rizike.


Kad reciklaža postane umetnost

Negativne posledice nekontrolisanog gomilanja e-otpada su danas stvar opšteg znanja. Ipak, u svetu se i dalje reciklira samo 15 do 20% od ukupne količine ekeltronskog i električnog otpada. Kako bi podigli svest o neophodnosti reciklaže, grupa umetnika je odlučila da paletu i četkicu zameni otpadnim materijalima, te da upravo u