Ekološka taksa

ekoloska-taksaVlada Republike Srbije donela je izmenu i dopunu Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Uredba je stupila na snagu osam dana po objavljivanju u Sl. Glasniku RS br. 8/2010 od 24.2.2010. godine.

Prema ovoj Uredbi, proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obavezni su da plaćaju ekološki taksu. Proizvodi obuhvaćeni ovim propisom su baterije, akumulatori, ulja, električni i elektronski proizvodi, tj. poroizvodi koji nakon upotrebe postaju otpad.

Kad je reč o električnom i elektronskim proizvodima, visina takse je razvrstana u 10 razreda, u zavisnosti od veličine aparata i kreće se u rasponu od 30 din/kg za velike aparate do 100 din/kg za male aparate i rashladne uređaje.

Kontakt

Pošaljite nam email
office@ereciklaza.com
Pozovite nas
0800-085-085
radnim danom od 09h do 16h!
Želite da postanete naš partner?
Pošaljite nam email sa vašim kontakt podacima