Srpski English Turkish Georgian
 

Električni i Elektronski otpad

E-ReciklazaStalni napredak društva uslovljava ubrzani razvoj savremenih tehnologija što dovodi do sve veće proizvodnje i upotrebe različitih električnih uređaja i opreme bez kojih je svakodnevni život prosto nemoguće zamisliti.

Električna i elektronska oprema i uređaji (tzv. EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoj pravilan rad u potpunosti zavisni od električne energije ili elektromagnetnih polja kao i opremu za proizvodnju, prenos i merenje struje ili za merenje jačine elektromagnetnog polja i namenjena je korišćenju pri naponu koji ne prelazi 1.000V za naizmeničnu i 1.500V za jednosmernu struju i ne uključuje ambalažu.

Kada iz bilo kog razloga ova EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti.

Električni i elektronski otpad (tzv. EE otpad) je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (industriji, obrtu i slično), zatim elektronski otpad iz domaćinstva, odnosno otpadna električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim delatnostima kada je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva.

Elektronski i električni otpad ima karakter opasnog otpada i prema Zakonu o upravljanju otpadom (član 50.) ne može se mešati sa drugim vrstama otpada. Zbog toga je potrebno da se sa EE otpadom veoma pažljivo radi i da se njegova reciklaža obavi uz apsolutno poštovanje zakona.

Cilj manipulisanja EE otpadom je uspostavljanje sistema za odvojeno sakupljanje elektricnog i elektronskog otpada. Potrebno je da bude razvrstan na osnovu kategorije EE otpada radi njegove dalje upotrebe, zbrinjavanja i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ukoliko želite da doprinesete očuvanju životne sredine, možete i Vi postati deo naše sakupljačke mreže elektronskog otpada koju širimo po celoj Srbiji. Dovoljno je da samo popunite formular Kako da se prijavim za sakupljanje elektonskog otpada i odmah će vas kontaktirati neko iz našeg E-reciklaza tima.

Ako vaša firma ima električni otpad, a ne zna šta da radi sa njim, pozovite JugoImpex EER na 0800-085-085. Mi dolazimo kod vas, vršimo otkup elektronskog otpada i na kraju ga potpuno besplatno odvozimo.

Besplatno Odvozimo vaš EE otpad

(šta sa PDV-om, za pravna lica?)

Molimo vas da popunite formular ispod i odmah će vas pozvati naša služba za odvoz

Obavezno izaberite vrstu otpada
Kg:
Kg:
Kg:
Vaše ime i prezime:
I/ili ime firme:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Telefon:
E-mail:
Napomena: (kako je najlakše da pronađemo Vašu adresu)
Ubaci kod sa slike: capcha_code